Hvem er den digitale filmforbruger?

UNDERSØGELSE. Filminstituttet ser i en ny undersøgelse nærmere på publikum til film på digitale platforme.

Hvor mange køber egentlig film digitalt og hvem er de? Er flere blandt de modne dele af publikum også begyndt at omfavne de digitale formater, eller er det kun de unge? 

Filminstituttet har lavet en undersøgelse, der afdækker både hidtil ikke-undersøgte spørgsmål, og som fungerer som en opdatering af tidligere undersøgelser. Resultaterne skal være med til at belyse både publikums nuværende adfærd samt udviklingen for digitalt køb (EST), digitalt leje (T-VOD) og abonnementsbetalt streaming (S-VOD).

Kontakt

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Undersøgelsen viser blandt andet, at 80% af befolkningen benytter mindst én af de målte tjenester til streaming af spillefilm eller fiktionsserier. Der ses fortsat en overrepræsentation af den yngre del af befolkningen blandt publikum på de digitale platforme, men digitalt køb, leje og streaming er ikke længere kun er forbeholdt dem. Personer over 66 år benytter sig således i gennemsnit af 1,2 forskellige streamingtjenester. 

De mest benyttede streamingtjenester er Netflix og DR TV, som bliver brugt i næsten halvdelen af landets husstande. En femtedel af befolkning streamer fortsat ikke film på de undersøgte tjenester. 

Se hele undersøgelsen

Undersøgelsen Den digitale forbruger er en del af en større analyse om danskernes holdninger og brug af film og serier. Resultaterne fra denne analyse præsenteres på Fiktionsdagen på Filminstituttet den 11. juni.

Læs mere og tilmeld dig Fiktionsdagen


”Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i perioden 30.november – 11. december i alt gennemført 2.562 CAWI-interview med 15+ årige”.