Kunsten at lytte sig ind på en film

PORTRÆT. Komponist og lyddesigner Kristian Eidnes er biografaktuel med den polsk-danske film "Ida" af Paweł Pawlikowski. FILMupdate har talt med Eidnes om at arbejde internationalt, og hvordan man finder den bedste lyd til en film.

Hvad tiltrak dig ved jobbet som lyddesigner og komponist?

Hvis man kommer sent ind i processen er der risiko for, at musikken kommer haltende efter billedsiden i den færdige film

"Jeg har fra helt ung spillet musik og udforsket musikkens auditive muligheder og sprog. Det førte mig naturligt over i også at lege med virkelighedens lyde som 'instrumenter' og videre over i filmens verden. Jeg elsker at lave historier og skabe følelser igennem musik og lydbilleder." 

Hvornår er dit arbejde mest udfordrende?

"Hver gang jeg starter på en ny film og skal finde lige præcis dens udtryk og fortælleform. Det er hamrende svært at lave en rigtig god fortælling, og i film er der rigtig mange faktorer, der spiller ind. Så min største udfordring er at finde filmens mulige udtryk, ud fra hvad visionen var som udgangspunkt, og ud fra hvordan den manifesterede sig i den virkelige verden."

Flow og 1000 ideer

Hvad er det dit faglige ansvarsområde på en filmproduktion?

"Som komponist varetager jeg det musikalske udtryk på filmen ud fra instruktørens vision. Som lyddesigner derimod varetager jeg hele filmens auditive udtryk ud fra instruktørens vision blandet med min egen tilgang til den specifikke fortælling. Jeg sørger for, at lyden fra optagelsen bliver selekteret, og jeg samler lyde ind, som kan supplere helheden. Jeg laver også eftersynk med skuespillere, arbejder med foley artisten for at få reallydlaget på plads, kreerer abstrakte lyde og atmosfærelag samt vælger musik og beslutter, hvordan den skal bruges. Og mixer det hele til det endelige resultat. Det sker selvfølgelig i samarbejde med andre fra filmholdet, især klipperne. Jeg har for eksempel et meget udviklet samarbejde med Molly Marlene Steensgaard omkring Lars von Triers film. Klippefasen er et godt tidspunkt i processen at levere musik og bud på lyddesign, så det kan blive så integreret en del af filmen så hurtigt som muligt. Hvis man kommer sent ind i processen, er der risiko for, at musikken kommer haltende efter billedsiden i den færdige film.

Når jeg varetager begge ansvarsområder, kan jeg virkelig arbejde ud fra den ide, at hele lydbilledet i en film er én komposition. Jeg fortrækker at deltage helt fra manuskriptudviklingsplan, for så har jeg mulighed for at udvikle den specifikke films æstetik over længere tid."

Ida-2
Den anmelderroste, dansk koproducerede spillefilm "Ida", som Kristian Eidnes har været komponist på, kan ses ... og høres i danske biografer for tiden. 

Hvornår er dit arbejde sjovest?

"Når der er gennembrud i ideernes mylder, og de er blevet indskrænket til nogle fokuserede, målrettede ideer, så arbejder jeg i flow og samler 1000 ideer, som gennem lang tid har summet, til et konkret udtryk. Det sker især, når jeg komponerer musik, og når jeg lægger sidste hånd på et filmmix. 

Arbejdet med orkestre i alle størrelser er også fantastisk. Det er dejligt at høre andre musikere fortolke mit partitur eller lave improvisationer. Jeg er generelt glad for mit arbejde og alle de dygtige mennesker, jeg får lov at arbejde sammen med."

Et særligt sprog

Hvor reflekterede er instruktører generelt med hensyn til lydsiden? Man kunne jo tænke, at deres primære fokus er på det visuelle?

"Det er meget forskelligt fra instruktør til instruktør og fra film til film, men jeg arbejder heldigvis oftest med instruktører, som er meget reflekterede angående lydsiden. Det er bare ikke altid, at sproget er så præcist omkring det, og det kan til tider være en stor udfordring at forstå, hvad instruktøren ønsker. Dog er det som regel kun tilfældet ved førstegangssamarbejder, for der opstår hurtigt et særligt sprog, som giver adgang til fælles forståelse. Det kræver stor tillid fra instruktørens side. Hvis instruktionerne bliver for detaljeorienteret, bliver resultatet ofte meget stift, og jeg gør personligt meget ud af at undgå, at lyd og billede er fuldstændig 1:1. At noget sørgeligt på billedsiden understøttes af den samme slags sørgeligt på lydsiden eksempelvis. Det rigtige match mellem komponist/lyddesigner og instruktør er med andre ord lige så vigtigt som at caste de rigtige skuespillere."

Trailer til "Ida"

 

Danske filmfolk er ret efterspurgte i international koproduktionssammenhæng. Hvad tror du forklaringen er på det? Er der bestemte professionelle dyder eller kvalifikationer, vi har ry for at have?

"Det attraktive ved at arbejde sammen med danske filmfolk er, tror jeg, at vi har så tilpas små teams, at vi tager ansvar for og generelt har et bredere kendskab til større dele af processen. Dermed skal instruktøren forholde sig til færre mennesker."

International inspiration

Hvad er fordelene ved at arbejde på en international koproduktion? Er der noget konkret du har lært, som du tænker, du ikke ville have lært på et udelukkende dansk projekt.

"Det giver mig nye måder at tænke mit udtryk på, for der er helt naturligt nogle andre arbejdsmetoder og måder at tænke på, som tvinger mig ud i nye metodikker. Det er sundt at blive skubbet, men det kræver også en meget klar kommunikation, da jeg ofte arbejder via Skype, mails og korte, koncentrerede møder. Jeg har ikke så direkte en personlig kontakt som normalt, men det skærper kun præcisionen i fremdriften. Det er i det hele taget godt at have en diversitet i sit virke, både indholdsmæssigt og lokationsmæssigt. Det internationale netværk, som opstår af koproduktionerne, giver jo også en fantastisk adgang til internationale kunstnere, som jeg til stadighed holder kontakt med, og som er blevet en kæmpe inspiration og samarbejdspartnere på nye ting, som ikke er koproduktioner."

Er der også ulemper ved at arbejde på en international koproduktion?

"Den eneste ulempe, jeg kan se, er den mindre fysiske kontakt, som kan skabe misforståelser. Det kan undgås ved, at man konsekvent er i jævnlig kontakt."

Mærker du af og til en "kulturkløft", eller er filmsproget så at sige internationalt? Har du oplevet, at en udenlandsk instruktør tænker lydsiden på en anden måde, end du er stødt på i Danmark? Eller at du tænker lydsiden på en typisk dansk måde, som så får indflydelse på det færdige værk?

"Jeg har altid suget til mig fra hele verdens filmtraditioner og tror ikke, at der findes en særlig dansk lyd. Men jeg fornemmer, at vi i Danmark har en stadig stærkere tradition for at tage lydsidens muligheder meget alvorligt og gerne vil udvikle den. Det tror jeg udenlandske instruktører kan mærke og sætter meget stor pris på. Jeg har ofte oplevet stor begejstring for netop det at åbne folks øjne for, hvor meget der kan ske med en films udtryk ved hjælp af lydsiden."


"Ida" er koproduceret af Christian Falkenberg Husum med støtte fra Det Danske Filminstitut. Udover Kristian Eidnes, har der også været andre danske kræfter på filmen. Blandt andet har Claus Lynge stået for filmens lyddesign. Se de fulde credits i Filmdatabasen.

Filmen havde dansk premiere den 27. november.