Modernisering af Public Service Puljen

Fra efteråret vil producenter også kunne søge støtte fra Public Service Puljen, ligesom det bliver muligt at søge støtte til lyd. Sidste ansøgningsrunde i år har deadline 27. september.

I medieaftalen for 2023-2026 indgår en modernisering af Public Service Puljen. Det betyder blandet andet, at puljen nu også kan søges af uafhængige producenter og kan støtte radio og podcast. Tidligere har det kun været tv-stationer og streamingtjenester, der har kunnet søge støtte.

Puljen kan støtte tv-drama, tv-dokumentar, kulturprogrammer og lyd. Mindst 30% af de samlede midler skal bruges til programmer for børn eller unge.

Kontakt

Ole Wendorff-Østergaard
Producer
Tlf. +45 3374 3480
olew@dfi.dk

Julie Linn Milling
Producer
Tlf. +45 3374 3633
julielm@dfi.dk

Kulturministeriet sendte en bekendtgørelse om Public Service Puljen i høring 13. maj. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2024. De nye støttevilkår for puljen forventes at være klar 2. september.

Den planlagte ansøgningsrunde 16. august vil blive aflyst og erstattet af en ny runde 27. september for at de nye vilkår kan nå at træde i kraft. Det bliver samtidig årets sidste runde.

Fra Medieaftalen for 2023-2026 fremgår det:

En moderne Public Service-pulje

Public Service-puljen udvides til også at støtte dansksproget indhold produceret til radio og podcast.  

  • Puljen fordeles med 50 pct. til tv-drama, 40 pct. til tv-dokumentar og kulturprogrammer og 10 pct. til lyd, hvor minimum 30 pct. af de samlede midler skal bruges til programmer for børn eller unge.
  • Forligspartierne modtager i 2025 en opgørelse over, hvor mange der har hhv. søgt og modtaget tilskud i 2024 mhp. evt. justering af fordelingsnøglen.
  • Intentionerne fra den nuværende Public Service-pulje videreføres inden for rammerne af EU-retten.
  • Produktionen af public service-indhold af høj kvalitet til unge skal styrkes.
  • Puljen kan søges af tv-stationer, streamingtjenester, producenter og udbydere af radio og podcast.
  • DR og TV 2-regionerne samt modtagere af mediestøtte er afgrænset fra at søge.
  • De nuværende krav til distribution og dækningsgrad revideres i lyset af medieudviklingen, så det sikres, at det støttede indhold kommer flest mulige danskere til gode. Reglen om en dækningsgrad på 50 pct. afskaffes. Revisionen af distributions- og dækningsgradskrav drøftes med forligspartierne. Den fremtidige model for administration af Public Service-puljen drøftes med forligspartierne.
  • Modtagere af støtte fra Public Service-puljen skal oplyse, hvor de støttede produktioner er blevet vist, og hvor mange, der har set produktionerne.
  • Det undersøges, om der kan stilles krav om, at støttet indhold skal kunne tilgås for en vis periode.