Public service puljen

DANSEGARDEROBEN, Apple Tree Productions og TV2, Ditte Hansen, Louise Mieritz & Morten BH

Public Service Puljen videreføres indtil videre med et årligt budget på 47,2 millioner. Puljen yder støtte til udvikling og produktion af danske fiktionsserier og dokumentarer samt programmer til børn og unge inden for alle genrer.

I bekendtgørelsen for puljen er kriterierne beskrevet, og der står bl.a.: ’De støttede programmer skal i et væsentligt omfang leve op til et eller flere af de fastsatte public service målsætninger for ordningen'. 
Ved støttetildelingen lægges der således afgørende vægt på, at et støttet program i indhold, form og udtryk repræsenterer: 

Originalitet
Programmerne skal være originale – eller i det mindste have tydelige originale eller nyskabende elementer – og de skal være kreativt udviklet til et dansk publikum. Programmerne skal i indhold, form eller udtryk være anderledes end det traditionelle kommercielle tv-udbud, og behandle andre emner på andre måder end danske seere er vant til. Originale programmer skal ikke forstås som programmer der er eksperimenterende og elitære, men som programmer der er moderne, innovative og bredt appellerende.

Betydning
Programmerne skal have en betydning for seeren. Betydning handler om at tilføre kulturel, social eller demokratisk merværdi til samfundet. Programmerne skal understøtte det at være borger i et demokratisk samfund, og derfor i praksis gøre det enkelte menneske i stand til at træffe oplyste valg. Det betyder, at programmerne skal have en betydning for seernes liv i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv. Det er betydning i bred forstand og handler om programmerne har effekter eller konsekvenser for vores opfattelse og forståelse af virkeligheden.

Kvalitet
Programmerne skal have en produktions- og fortællemæssig kvalitet, som er højere end de programmer, de kommercielle stationer ellers har mulighed for at sende. Programmerne skal kvalitetsmæssigt løfte sig markant over det øvrige tv-udbud og være fyrtårne i det nationale tv-udbud. Puljen prioriterer kvalitet over kvantitet. I vurderingen af det enkelte projekt er det afgørende, at der er tale om et program eller en serie, der ellers ikke vil blive produceret, eller ikke blive produceret på nær samme kvalitetsniveau uden støtte fra puljen.

Kriterier er udtryk for en samlet vurdering, og de vil ikke alle kunne indfries optimalt i alle projekter. Puljen skal give de kommercielle stationer mulighed for at sende programmerne med public service indhold af høj kvalitet, og det er afgørende at puljen i alle støtteforhold er kendetegnet ved en større risikovillighed end der normalt er tale om på en kommerciel tv-station.

Public Service Puljen kan yde støtte til udvikling og til produktion. Produktionsstøtte til tv-programmer kan normalt udgøre op til 50% af de samlede produktionsomkostninger. Public Service Puljen kan fravige den vejledende støttegrænse, såfremt det kan begrundes i de produktionsmæssige forhold. Produktionsstøtte til programmer til børn og unge kræver ikke nødvendigvis en medfinansiering på 50%.

Puljens midler er som udgangspunkt opdelt med 70% til tv-drama og 30% til tv-dokumentar, hvoraf mindst 25% af midlerne samlet set skal bruges til programmer for børn og unge. 

Ansøgninger skal komme fra tv-stationer og Public Service Puljens styregruppe beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles støtte. Behandlingstiden er 3-4 uger.

Styregruppens medlemmer:

  • Birgitte Fredsby, Serie og filmkonsulent (tv-drama og tv-dokumentar)
  • Silje Riise Næss, Sektionsleder for kunstnerisk vurdering, Det Norske Filminstitut (tv-drama og tv-dokumentar)
  • Sanne Juncker Pedersen, Strategisk leder af Publikum tættere på, Det Danske Filminstitut (tv-drama)
  • Christina Ramsø Thomsen, projektredaktør New Danish Screen (tv-dokumentar)

Support

Spørgsmål til Filminstituttets Støtteportal kan stilles til følgende mail-adresse eller telefonnummer
Mail: stoetteportal@dfi.dk
Tlf: 3374 3444

Deadlines

Datoer er med forbehold for ændringer.

2024

1. runde
12. januar kl. 12.00 

projektsamtaler 20. og 21. februar

2. runde
22. marts kl. 12.00

projektsamtaler 7. og 8. maj

3. runde
16. august kl. 12.00

Projektsamtaler 17. og 18. september

4. runde
11. oktober kl. 12.00

projektsamtaler 19. og 20. november
 

Kontaktpersoner

Julie Linn Milling
Producer TV-dokumentar & koordinator for ordningen
Tlf. +45 3374 3633
julielm@dfi.dk

Ole Wendorff-Østergaard
Producer TV-drama
Tlf: +45 3374 3480
olew@dfi.dk