Ny dansk transmedia

TRANSMEDIA har været kendt siden 1960'erne, men aldrig nydt større opmærksomhed end i de seneste år. Filmbranchen er central i udviklingen, og der er både nye fortælleformer, nye aktører og nye forretningsmodeller at udforske. Vi tager et kig på aktuelle danske transmedia-projekter. Et af dem, "48 Hour Games", kan opleves på CPH:DOX lørdag aften.

"Transmedia" betegner normalt projekter, der ikke er bundet til et enkelt medie. Enten fordi de udfolder sig på flere forskellige platforme og kombinerer f.eks. tv og web. Eller også fordi de indeholder elementer fra flere medier og kombinerer f.eks. computerspil og film.

Jeg tror, at vi om 10 år vil se, at dokumentarstof findes i mange former, det ser vi starten på nu

På Det Danske Filminstitut har især New Danish Screen fokus på området. For Jakob Høgel, kunstnerisk leder på talentordningen, er det vigtigt at afprøve de muligheder, der ligger i transmedia, og han oplever i øjeblikket en udvikling specielt på dokumentarområdet:

Fem DFI-støttede transmedia-projekter

48 HOUR GAMES: At genskabe skabelsen af et computerspil som det skete over én hektisk weekend til Nordic Game Jam. Instruktør Suvi Andrea Helminen, Manuskript Dajana Dimovska, Producer Mikael Windelin, Producent Minerva Film, Støtte New Danish Screen. Læs om premieren på CPH:DOX.

CLOUD CHAMBER: Brugerne er detektiver i et science-fiction drama og skal løse mysteriet ved at afkode signaler fra det ydre rum. Instruktører Christian Fonnesbech, Hans Fabian Wullenweber, Producere Vibeke Windeløv og Stinna Lassen, Producent Windelov/Lassen Interactive, Støtte New Danish Screen. Se interview med Christian Fonnesbech på Vimeo.

CINEMA DELL'ARTE: Live animations-teater hvor skuespillerne interagerer med publikum fra lærredet via motion-capture-teknologi. Instruktør Petter Madegård, Producer Jakob Balslev, Producent Cinema dell'Arte, Støtte New Danish Screen. Se mere på cinemadellarte.dk

YDERST HEMMELIGT: Animeret dokumentar-spil om T, som søger svar omkring sin fars efterretningsarbejde under den kolde krig. Instruktør Trine Laier, Producere Lise Saxtrup og Dajana Dimovska, Producent Klassefilm, Støtte New Danish Screen. Se mere på ydersthemmeligt.dk

LET'S DANCE - A CASUAL GAME ABOUT DEATH: Spilleren styrer Døden, som skæbnesvangert danser sig vej gennem en animeret verden. Instruktør Mikkel Maltesen, Producer Esben Kjær Ravn, Producent Kong Orange, Støtte DFIs Spilordning. Læs mere på kongorange.com

"Vi skal undersøge, hvad der er af fortælleformer derude. Og jeg synes, der sker nogle interessante skred m.h.t. dokumentarstoffet. Jeg tror, at vi om 10 år vil se, at dokumentarstof findes i mange former, det ser vi starten på nu. Hvordan går folk på opdagelse på nettet? Jamen, det gør de på andre måder end at sidde tilbagelænet og kigge på noget i en time, samlet. De vil gerne kunne gøre ting, kunne vælge ting, kunne interagere på forskellig vis. Den oplevelsesform vil selvfølgelig også findes i filmiske dokumentariske former."

48 Hour Games

New Danish Screen har også selv medvirket til dette skred. Lørdag den 10. november er der på CPH:DOX premiere på "48 Hour Games", som er en interaktiv dokumentar skabt i samarbejde mellem instruktør Suvi Andrea Helminen og spilproducer Dajana Dimovska.

Projektet tager udgangspunkt i eventen "Nordic Game Jam", hvor unge computerspiludviklere over en hektisk weekend udviklede et helt computerspil fra scratch. Alt blev filmet – og brugeren kan nu selv skabe fortællingen om "Nordic Game Jam" ved at vælge sin egen gang igennem materialet. Det udløser belønning at vælge bestemte klip, og der kan spilles småspil undervejs; blandt andet de spil, der er udviklet af de filmede hold.

"48 Hour Games" er produceret af Mikael Windelin for Minerva Film med støtte fra New Danish Screen, og projektet vil være tilgængeligt for alle fra slutningen af november. Læs mere om premieren på CPH:DOX.

Nye forretningsmodeller

Et presserende afklaringsområde ved transmedia er indtjeningsmuligheder. Hvordan sælger man noget, der ligger online eller involverer mange platforme?

Ifølge Jakob Høgel skal man her væk fra styksalgs-tankegangen:

"Der har været tendens til, at vi har solgt enkelte enheder: En dvd, en biografoplevelse af en vis længde. Der viser folks adfærd på nettet en helt anden adfærd – du skal have noget gratis i første omgang, og når du først er blevet interesseret, betaler du for at fordybe dig, få ekstra ting osv. Det er også en udvikling, vi kommer til at støtte."

cloud-chamber-1
"Cloud Chamber". Foto: Framegrab.

"Cloud Chamber" er et kommende dansk eksempel på denne strategi. Projektet er en transmedia fiktions-fortælling produceret af Vibeke Windeløv og Stinna Lassen og instrueret af Christian Fonnesbech med Fabian Wullenweber som episodisk indholds-instruktør og bl.a. Jesper Christensen og Sara Hjort på rollelisten.

Historien udspiller sig i et online science fiction-univers gennem film, computerspil og sociale medier. Brugerne præsenteres for et mysterium omkring et hemmeligholdt signal fra rummet og skal samarbejde online om opklaringen af, hvad der egentlig skete – både i fortiden og nutiden, på jorden og i resten af universet.

Instruktør Christian Fonnesbech forventer, at spillet indledningsvist vil være gratis for brugerne:

"Betalingsmodellen bliver formentlig, at de første episoder vil være gratis, hvorefter vi introducerer episodesalg – eventuelt kombineret med 'free-to-play'-muligheder som køb af ekstra oplevelser inde i spillet. Det kunne f.eks. være, at man kan købe sig til at komme videre i mysteriet i stedet for at skulle spille sig videre, hvilket kræver tid og indsats. Eller man kan købe sig til øget synlighed i forhold til de andre brugere. Det attraktive ved den slags 'virtuelle varer' er, at de er billige at fremstille – mens f.eks. et ekstra filmklip er rigtig dyrt."

"Cloud Chamber" er støttet af New Danish Screen og forventes endeligt at gå online i februar 2013.

Nye netværk

Foruden nye fortælleformer og forretningsmodeller, involverer transmedia nye aktører i forhold til både kreativ udvikling og finansiering. Dette har affødt et behov for nye netværk og evner til at samarbejde på tværs af brancher.

Blandt de væsentligste tiltag er her Den Danske Filmskoles nye uddannelse "European Cross Media Academy", hvor kandidatstuderende med relevante fagspecialer fra hele Europa tilbydes et semesters undervisning i en transmedia-tilgang til animationsfilm og computerspil. Uddannelsen vil i første omgang uddanne 200 studerende over de næste tre år.

New Danish Screen har i år støttet to projekter, der er videreudviklinger af afgangsprojekter fra Filmskolen: Petter Madegård og Jakob Balslevs "Cinema dell’Arte", der blander animationsfilm og live motion-capture, og Trine Laier og Lise Saxtrups "Yderst hemmeligt", som blander platformspil med selvbiografisk dokumentar.

Et andet tiltag er den årlige tre dages netværksworkshop PIXEL JAM, som afholdes af Shareplay, New Danish Screen m.fl. Målet er her, at udvikle originale koncepter, skabe nye kontakter på tværs af film-, spil-, tv-, musik- og web branche – og medvirke til, at de kreative kræfter møder kommercielle interessenter til hjælp med videreudvikling, finansiering og distribution af projekterne. Læs mere om næste PIXEL JAM, som foregår den 14.-17. november.

Festivaler

Endelig er der filmfestivalerne, hvor der på markederne har været stigende fokus på nye netværk og finansieringsmuligheder:

"Transmedia er blevet en meget vigtig del af visse festivaler, IDFA er blevet ret markant på området, Og så har vi fået markedet i London, som nok er international førende for interaktive produktioner, hvor der i år var fire danske projekter, der pitches, det er jo fantastisk!" siger Jakob Høgel med henvisning til London Film Festivals toneangivende finansieringsmarked "The Pixel Market."

På "The Pixel Market" udvælges 30 transmedia-projekter til at møde over 100 potentielle investorer og beslutningstagere. Og i år var hele fire af disse projekter danske: "Cinema dell’Arte" og "Yderst hemmeligt", nævnt ovenfor; "Let's Dance – A Casual Game About Death" af det digitale bureau Kong Orange med støtte fra DFIs Spilordning; og "World Online Orchestra Project" af symfoniorkestret Copenhagen Phil i samarbejde med mediebureauet Makropol. "Cloud Chamber" deltog sidste år.

Læs mere om New Danish Screen.