Ny manuskriptskole sætter fokus på børn og unge

UDDANNELSE. Manuskriptskolen for Børnefiktion vil styrke fiktionsfortællingerne til den yngre målgruppe, fortæller grundlægger Elin Algreen-Petersen.

Fortællinger til børn og unge har over de seneste år oplevet en rivende udvikling i takt med, at digitale medier er blevet den yngre målgruppes foretrukne fritidsaktivitet. Og det har særligt ansporet både film- og litteraturbranchen til at nytænke måden, man fortæller til børn og unge. 

Et af de nyeste tiltag er Manuskriptskolen for Børnefiktion. Skolen er etableret af Elin Algreen-Petersen, der har 20 års erfaring som forlagsredaktør, blandt andet som redaktionschef for Gyldendals afdeling for børn og unge. Hun har allieret sig med Dennis Glintborg, som har arbejdet med lyd og digitale formater i DR's B&U-afdeling i 9 år og senest været B&U-marketingchef på Gyldendal.

Algreen-Petersen fortæller, at der i både film- og forlagsbranchen er en klar efterspørgsel efter historier, der fra start af er tænkt til børn og unge.

"I branchen har vi savnet et særligt fokus på børn og unge, hvor man fra start tænker sine historier til flere forskellige platforme og samtidig er sig meget bevidst om den specifikke målgruppe. Når man skriver til børn og unge, skal man tænke på en anden måde, fordi man skriver til nogle mennesker, der har en helt anden medietilgang og tilværelse end voksne. Det er den viden, vi håber på at samle." 

Manuskriptskolen, der er en toårig deltidsuddannelse, søger at bevare den særlige nordiske tradition for børneunderholdning af høj kvalitet og samtidig indføre historiefortællerne i målgruppens behov, som særligt kommer til udtryk i nye formater og platforme, siger Algreen-Petersen.

"I norden har vi et helt særligt barnesyn og værdisæt, hvor vi ser barnet som lige og ikke som en person, der skal have anvisninger af voksne til, hvordan man bliver voksen. Den tradition ønsker vi at holde fast i, mens vi vil pege de mange talentfulde danske fortællere i retning af deres målgruppes særlige behov."

Manuskriptskolen for Børnefiktion

Manuskriptskolen for Børnefiktion er en toårig deltidsuddannelse. Der forventes at blive åbnet for optag marts 2020 med studiestart september samme år.

Skolen henvender sig både til manuskriptforfattere, forfattere og andre former for historiefortællere. Derfor har underviserne, der blandt andre tæller Kim Fupz Aakeson og Sanne Munk Jensen, også erfaring på tværs af forskellige formater. Forhåbningen er også, at det tværmedielle fokus, udover at ramme målgruppen, kan indgyde inspiration fortælleformerne i mellem, forklarer Algreen-Petersen. 

Samtidig er det en forhåbning, at elevsammensætning også kan skabe et dynamisk læringsmiljø, idet der både er plads til helt unge elever, som forfølger interessen for at fortælle til målgruppen, og en lidt ældre gruppe med større faglig erfaring. 

"Det helt særlige ved det her område er, at jo yngre man er, des mere er man vokset op med de forskellige medier, vi gerne vil fortælle til, og forventningen om at historier faktisk findes på flere medier."

Manuskriptskolen åbner efter planen for optag i marts 2020 med studiestart i september samme år. Skolen er blandt andet støttet af Det Danske Filminstitut, Statens Kunstfond og Nordisk Film & Tv Fond.

Filminstituttets initiativ UNIVERS

Filminstituttet gennemfører i 2019-2020 initiativet UNIVERS, der skal fremme udvikling og produktion af tværmedielle projekter til børn i målgrupppen op til 12 år.

Formålet med UNIVERS er at fremme produktion af kvalitetsindhold til børn, der udkommer i flere formater eller på flere platforme, og som kombinerer fortællinger i traditionelle formater med fortællinger i nye formater.