Ny rapport om børn og unges liv med film, serier og sociale medier

BØRN OG UNGE. Filminstituttet har fået udarbejdet undersøgelsen 'Tæt på børn og unge' for at supplere eksisterende viden og styrke samtalen om børn og unges film- og medievaner. Læs rapporten og se præsentation højdepunkter fra den.

Filminstituttet har som en del af sit generelle virke særligt fokus på børn og unge – en gruppe, hvis opmærksomhed er stærkt ombejlet, og hvis vaner og livssyn ændrer sig med stor hast i takt med udviklingen i samfundet og af de mange digitale tilbud.

Det antropologiske konsulentfirma will&agency har udført en kvalitativ undersøgelse, hvor de har talt med 122 børn og unge i alderen 7 til 18 år fra hele landet. I videodagbøger, interviews, fokusgrupper og ved hjemmebesøg har børn og unge delt deres tanker om, hvordan de anvender billedbårne fortællinger som film, serier, socialt medieindhold og spil, og hvilken betydning indhold, skærme og medier har i deres liv og hverdag.

Filminstituttet håber, at indsigterne kan anvendes som inspiration og fælles vidensgrundlag for alle, der kreativt udvikler eller arbejder med fortællinger til børn og unge. Undersøgelsen supplerer Filminstituttets løbende undersøgelser om børn og unges brug af film og serier, der ligger tilgængeligt i vidensuniverset ’Viden om publikum’ på dfi.dk.

Undersøgelsen er på Filminstituttet blevet rammesat og koordineret af specialkonsulent Charlotte Giese og strategisk leder af ’Publikum tættere på’ Sanne Juncker Pedersen.

Undersøgelsens primære fokus er børn og unge som publikum til fiktionsfilm og fiktionsserier og sekundært som brugere af socialt medieindhold og spil. Rapporten rummer også en analyse af deres overvejelser om underholdning, dannelse, venner, familier, fremtiden og verden.

10 indsigter fra rapporten

Den 132 sider lange rapport rummer dugfriske indsigter om børn og unge. Her er 10 overordnede indsigter, som Filminstituttet har valgt. Vi opfordrer dog til at læse hele rapporten for at få det fulde udbytte.

1. Hverdag+, fortællinger med kant, genreleg og grænsesøgning foretrækkes frem for socialrealisme og 'det alt for pæne'

I fiktionsindhold er børn og unge ikke så optaget af 1:1 spejling af deres eget liv eller 100% genkendelighed, men i højere grad miljøer, universer og fortællinger, som giver nyt indblik og perspektiv, sætter følelser og tematikker på spidsen. I rapporten kaldes det hverdags- eller nutidsfortællinger med et "+". Historiske fortællinger eller fortællinger, der peger frem, er de også nysgerrige på, fordi det indhold får de ikke fra deres øvrige medieforbrug.

2. Identifikation tilfredsstilles i høj grad af sociale mediers 'ægte indhold', men det relaterbare og autentiske følelser er stadig afgørende i fiktionsindhold.

Sociale medier og især TikTok er en integreret del af børn og unges hverdag begyndende fra 9-årsalderen. Adgangen til ligesindede og virkelige personer med erfaringer og følelser, som de kan genkende og har en direkte og engagerende forbindelse til, gør, at de i højere grad identificerer sig med brugerskabt indhold end professionelt produceret indhold. I fiktionsindhold er de derfor mere interesserede i relaterbare følelser end direkte 1:1 identifikation. Relaterbart og autentisk følelsesliv hos fiktionskarakterer kan bryde den grundlæggende oplevelse af, at fiktion er 'fake' og socialt medieindhold er mere 'ægte'.

3. De er mere optagede af overraskende og gerne eksplosive karakterudviklinger end af budskab, tema og selve fortællingen

Børn og unges referencekatalog er enormt. De ser mange film og serier og er kyndige hurtigdommere i forhold til originalitet. De vil gerne overraskes – men helst inden for velkendte koder og referencerum. Børn og unge er igennem deres massive medieforbrug trænet i at møde ekstreme karakterer og et hav af fortællemæssige "afslutninger" på de meget korte formater, som de ser på sociale medier. Sammenlagt med deres store serieforbrug, hvor det i høj grad er interessen i karaktererne og genren, der driver forbruget, betyder det, at de især hæfter sig ved fiktionskarakterer, der gør noget vildt, radikalt og måske også noget, der bryder med normer.

4. De vil kunne 'mærke' det indhold, som de ser. Følelser bruges som navigation og vurderingsparameter inden for få sekunder.

Børn og unge er udsat for et overload af indhold og afkoder lynhurtigt og indhold er noget for dem, men de glemmer også hurtigt – selvom indhold, som de rent faktisk kunne være interesseret i. De er videre, videre, videre. Det, der kan få dem til at stoppe op (og måske huske), er noget, som de kan mærke. Det er de relaterbare følelser, grin, overraskelser, uhygge, skævt etc. .

5. I takt med alderen går de fra grinejagt til at søge afkobling, afslapning og delvist refleksion

Mindre børn søger næsten udelukkende indhold, som kan få dem til at grine, og som de kan få andre til at grine med på. Fra omkring 10-årsalderne åbner de sig mere for indhold, der emotionelt giver dem flere strenge at spille på og som åbner verden en smule mere for dem. Når de når 13-14-årsalderen er presset fra omverden i form af skole, fremtid, samfund for alvor rykket ind i deres hverdag. Når de vælger fiktionsindhold derhjemme, er det i en kontekst af afslapning og afstresning.

6. Film forbindes med fredag, fællesskab, familie og weekend

Børn og unge ser masser af film – også i biografen. Derhjemme passer formatet bedst til fredag, fællesskab, familie og weekend. Film er noget man mødes om derhjemme i en kontekst af hygge og familietid. Dette gælder også de større børn og hjemmeboede unge. Film ses også i hverdagen, men da der kan være begrænset skærmadgang, ses film også nogle gange i 'bidder'.

7. De er tidspressede. Serielle fortællinger og korte formater – især de mindre komplekse – passer ofte bedre til en hverdag med skærmregler og sengetider.

Børn og unge oplever, at serieformaterne passer bedre til en travl hverdag med senge- og skærmtider, lektier, fritidsaktiviteter og legeaftaler. Der er nok at se til i et børne- og ungdomsliv. Selvom de til tider ender med at 'binge' en serie og dermed bruge lige så lang tid på en serie, som en film varer – så er fornemmelsen, at et afsnit er mere tilgængeligt og realistisk at nå. Man ved jo ikke, hvornår ens forældre siger stop til skærmen.

8. 'Dansk film' opleves nærmest som én genre. De savner genrediversitet og fascination

For mindre børn er dansk film, som samlet betegnelse, udelukkende forbundet med, at indholdet er på dansk. Dvs. udenlandsk animation kan opleves som dansk, fordi der tales dansk. I takt med at de bliver ældre, og de møder mere live-action indhold, kommer der flere nuancer på oplevelsen af dansk indhold. Men fælles er, at det som oftest opleves som én eller eventuelt to genrer, hvis de virkelig tænker sig om: drama og komedie. Fra en tidlig alder er de bevidste om, at dansk indhold har lavere production value end udenlandsk indhold som fx genrefilm. De oplever også, at dansk indhold mangler genrediversitet på niveau med det, som børn og unge får tilbudt i det globale indholdslandskab. De savner desuden større grad af fascination i det dansk-producerede indhold.

9. Jo tættere de kan komme på de kreative indholdsskabere, jo stærkere forbindelse oplever de til selve indholdet

Da de fleste børn og unge bevæger og engagerer sig hjemmevant på sociale medier, er de vant til at komme tæt på skabere af indhold. De føler i højere grad, at de er "med" i oplevelsen, fordi de kan komme til orde, samtale, dele eller like etc. Fiktionsindhold er mere noget, som man betragter udefra. De unge oplever, at de kan komme tættere på filmskaberen ved at se filmen i biografen. Så ser de den, som instruktøren havde tiltænkt. Ønsket om en stærkere forbindelse til dem, der vil dem noget, er tilstede. De ser bag-om-materialer og følger udenlandske skuespillere. De har en generel nysgerrighed på skabelsesprocessen, fordi de selv skaber indhold og fordi de kommer tættere på indholdets betydning.

10. Børn og unge ser og skaber flittigt brugergenereret indhold – først som leg og senere som et vigtigt enzym i identitetsdannelsen. De er meget bevidste om delings-risici, og er interesseret i medindflydelse og kompetenceudvikling i undervisnings-regi.

Når børn og unge får en mobil eller en iPad til rådighed, bruges den i stor stil til leg, imitation af andres leg, challenges og til selv at skabe sjovt indhold, som de kan vise deres venner – eller blot gemme til sig selv, som en form for digital dagbog. I takt med alderen kommer sociale medier ind i billedet, og her betyder det indhold, som de ser, og de personer, som de følger en del for, hvordan de ser sig selv i verdenen og ser andre. Fordi børn og unge selv er indholdsskabere fra en tidlig alder, opleves mødet med levende billeder og videoproduktion i skolen også med en forventning om et højere kompetenceniveau blandt lærerne, end det de oplever i klasselokalerne. De efterspørger medindflydelse på undervisningen og på de film, som de ser – uanset om det er 'vikarfilm' eller film, som de 'skal lære noget af'. Den rigtige film kan være en god samtalestarter. De synes, at det er vigtigst at lære at læse og skrive, men det er også vigtigt at lære at udtrykke sig i levende billeder – og langt tidligere, end man i dag tilbyder dem. De kunne forestille sig at film og produktion var et fag i skolen, og også at film kunne indgå i flere forskellige fag.

Præsentation af rapport

"Med undersøgelsen tager vi endnu et skridt i at styrke bevidstheden om børn og unge som publikum og mediebrugere, når de kreative skabere udvikler, producerer og lancerer film og serier. Vores erfaring vidner om, at dybere og løbende indsigt i børn og unges reelle adfærd, liv, følelser og tanker kan bryde ekkokamre og være kreativt inspirerende. Vi er alle sammen nødt til at lytte mere, hvis vi vil fastholde og styrke dansk indholds relevans og appel i de nye generationer. Det er undersøgelsen en vigtig del af at understøtte,” siger Sanne Juncker Pedersen

Kontakt

Sanne Juncker Pedersen
Redaktør for Publikumsudvikling
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Charlotte Giese
Specialkonsulent
Tlf. +45 2332 9030
charlotg@dfi.dk

Charlotte Giese supplerer:

”Vi ønsker en dybere forståelse af filmens rolle i børn og unges dannelsesprocesser, og hvad levende billeder betyder for deres oplevelse af sig selv og deres omverden. Hvilke fortællinger, formater, genrer og platforme er relevante for dem, og hvad betyder deres egen produktion og deling af indhold? Børn og unges holdninger og vaner er vigtige at kende til, også når det gælder den fortsatte udvikling af en film- og kulturformidlende praksis. Ny viden er næring til aktører i både film-, kultur- og undervisningssektoren, og vi ser frem til at dele undersøgelsens indsigter.”