Ny Trier-samling

SÆRSAMLING. 13 flyttekasser fra Lars von Triers kælder om instruktørens professionelle liv er sikret for eftertiden hos det Det Danske Filminstituts Bibliotek. Dele af samlingen kan opleves på Brandts i Odense fra 29. september.

I Det Danske Filminstituts Bibliotek findes en række særsamlinger om filmpersonligheder, selskaber og enkelte film. 13 flyttekasser fyldt med materiale af eller om Lars von Trier er blevet til den seneste særsamling. Samlingen består af blandt andet manuskripter, produktionspapirer, udklip, filmisk materiale i forskellige formater, Dogme '95-materiale, fotos samt materiale om Triers familie og barndom.

Der er især meget materiale på Triers tidlige film, som garanteret kun findes i det ene eksemplar, vi nu har – Birgit Granhøj Dam

Den største del af materialet stammer fra Lars von Trier selv, der havde det i sin kælder. Han forærede det til filmforsker Peter Schepelern, der sidenhen har overdraget det til Det Danske Filminstitut, hvor forskningsbibliotekar Birgit Granhøj Dam har registreret og kategoriseret indholdet af flyttekasserne.

Fakta

Andre særsamlinger

Filminstituttets bibliotek rummer en lang række særsamlinger, hvor vigtige dele af vores kulturarv er bevaret til eftertiden.

Oversigt over særsamlinger

En  meget omfattende særsamling handler om en af Lars von Triers filmiske inspiratorer Carl. Th. Dreyer.

Læs mere på www.carlthdreyer.dk 

Om Biblioteket

DFI's bibliotek er et forsknings-bibliotek, der siden 1941 har indsamlet materiale om filmkunst og filmfolk. Biblioteket har en af verdens største samlinger af litteratur om film og tv og er åbent for alle. 

DFI's Bibliotek

De fem sjoveste fund i samlingen

Triers samling af Anders And blade

Triers børnetegninger

Spisevognskort fra togselskabet Mitropa

Medlemskort til Al Capone Video

Kort fra Roman Polanski

Dele af samlingen vil blive udstillet på Brandts i Odense på Lars von Trier-udstillingen Det gode og det onde, som åbner den 29. september i år. Udstillingen går tæt på Trier og løfter sløret for hans kunstneriske skabelsesproces.

"Med denne samling har vi sikret, at rigtigt meget materiale fra Triers film er bevaret for eftertiden. Der er især meget materiale på Triers tidlige film, som garanteret kun findes i det ene eksemplar, vi nu har," fortæller forskningsbibliotekar Birgit Granhøj Dam.

Samlingen rummer ud over et stort billed- og videomateriale til hans film også mange håndskrevne noter til filmprojekter, som måske/måske ikke er blevet realiseret. Der er også mange forskellige versioner af manuskripter, hvilket betyder, at forskere kan følge den kreative proces i tilblivelsen af den enkelte film.

Samlingen rummer desuden materiale af mere privat karakter fra perioden før Trier valgte at gå filmvejen.

"Vi har materiale om barndommen, skolegangen, de bristede skuespiller- og forfatterdrømme og det store gennembrud, da Trier vælger filmmediet. En modig og visionær kunstner tager form mellem fingrene på en, når man arbejder sig gennem samlingen," siger Birgit Granhøj Dam.

Udover indholdet fra Triers kælder rummer samlingen også Schepelerns egne dokumenter, som han har samlet til sine bøger om Lars von Trier. Vibeke Windeløv, der har produceret flere af Triers film, har ligeledes bidraget med en stor samling udklip og andre dokumenter.

Lars von Trier-særsamling

Særlige vilkår for benyttelse af samlingen

Hele samlingen er nu registreret, kategoriseret og beskrevet og det hele vil snart  være søgbart på Filminstituttets hjemmeside, så man kan se, hvad samlingen indeholder. Indholdet vil dog ikke umiddelbart være tilgængeligt for offentligheden.

Enhver tilladelse til kopiering eller gennemsyn af materialet, vil kræve Lars von Triers forudgående accept, med mindre der er tale om avisudklip, anmeldelser, pr-materiale eller andet tidligere udgivet materiale. En sådan accept skal søges gennem henvendelse til Filminstituttets Bibliotek.

birgit-granhøj-210