Nye sociale mobilspil på vej til børn

SPIL. Filminstituttets spilordning og DR B&U igangsatte i efteråret 2022 initiativet 'Ready player 2' for at invitere danske spilproducenter til at udvikle mobilspil med fokus på samspil blandt børn. Efter en lovende start er tre projekter nu videre i forløbet.

Filminstituttet, DR og Medierådet gennemførte i 2020 en stor undersøgelse af børns digitale spillevaner. Denne dataindsamling er blevet gentaget i slutningen af 2023, og en ny rapport om 'Børns spillevaner 2023' er på trapperne. I disse undersøgelser er det tydeligt, at den leg der foregår i computerspil i stigende grad er blevet en social aktivitet, og at børn fra skolealderen (6 år og op) i høj grad bruger sociale spil, hvor de kan mødes med deres venner. Derfor lavede DR B&U og Spilordningen på Filminstituttet i 2022 det fælles udbud 'Ready player 2' for at understøtte danskudviklede multiplayer-spil til de 6-10-årige, som kan udgives sammen med DRs populære børne-apps.

Undersøgelser af børns spillevaner

De indsamlede data fra undersøgelsen 'Børns spillevaner 2023' er stadig ved at blive bearbejdet og forventes at udkomme i en ny samlet rapport i det tidlige forår. Dermed bliver det for første gang muligt at følge udviklingen med en ensartet undersøgelse, der gentages over en årrække.

Undersøgelsen fra 2020 kan læses her: 'Børns spillevaner 2020'.

Begge undersøgelser udgives af Medierådet for Børn og Unge, DR og Det Danske Filminstitut på baggrund af data indsamlet af Epinion.

Udbuddet modtog 12 ansøgninger, hvoraf fem projekter fik udviklingsstøtte til at lave en første prototype af spillet. Den første fase viste både stor interesse og stort potentiale for at udvikle denne form for spil. Tre af projekterne er nu fortsat i en udviklingsfase, der skal klargøre projektet til endelig produktion. Det gælder Niila Games' spil 'Ulvetimen', Floppy Clubs 'Musikmaskinen' og Dwarfs 'Bersærk'. Selvom spillene endnu ikke er færdige, glæder Spilordningens redaktør Simon Løvind sig over det foreløbige resultat:

"Vi kunne se, at børn spiller socialt – men baggrunden var også, at de færreste danske børnespil-udviklere laver multiplayer-spil. Så vi var i tvivl om interessen fra udviklerne i at lave små multiplayer-spil til børn. Det glæder mig, at interessen var der, og at iderigdommen var så stor og standarden så høj, at vi kunne tage tre spil videre, som jeg mener alle har en god chance for at blive realiseret. Og vigtigst af alt tyder de foreløbige tests på, at de kan blive rigtig populære hos børnene."

Vigtigst af alt tyder de foreløbige tests på, at spillene kan blive rigtig populære hos børnene

- Simon Løvind, redaktør på Spilordningen

Under udviklingen testes spillene af DR's børnepanel. Her har spiludviklerne kunnet observere målgruppen mens de spiller, og panelet har efter deres tests lavet udførlige rapporter som de har præsenteret for spiludviklerne. "Dette er også et eksempel på et interessant samarbejde mellem DR og Spilordningen, hvor DR ikke alene bidrager med finansiering og distributionsplatform, men også løfter udviklerne med deres omfattende kendskab til målgruppen og brug af test med målgruppen i processen," siger Simon Løvind.

Læs mere om initiativet 'Ready player 2'.