READY PLAYER 2 - Initiativ for udvikling af sociale mobilspil til børn

DR B&U og Det Danske Filminstituts Spilordning er gået sammen om at skabe et fælles udbud, hvor danske spilproducenter kan søge om at få finansieret udvikling og produktion af sociale mobilspil til børn. Derfor kan der nu ansøges om finansiering til udvikling af projekter ved ansøgningsfrist den 8. november 2022.

Filminstituttet, DR og Medierådet har sammen udført en større undersøgelse af børns digitale spillevaner. I denne undersøgelse blev det tydeligt, at fælles leg i stigende grad er blevet en digital aktivitet, og at børn fra skolealderen (6 år og op) i stigende grad bruger sociale spil, hvor de kan mødes med deres venner. For at imødekomme dette behov vil Filminstituttet og DR nu lave et fælles udbud om udviklingen af spil med multiplayerfunktion, som forventeligt skal samles i en ny DR-app med fokus på samspil.

Spillene skal være henvendt til børn fra alderen 6-10 år. Spillene skal være i kategorien multiplayer casual mobilspil (typisk 2-4 spillere). Der lægges vægt på spillenes sociale kvaliteter ved udvælgelsen, og det er ikke et krav, at spillet tager udgangspunkt i eksisterende IP’er fra DR. I første omgang kan der søges om finansiering til en første udviklingsfase med op til DKK 200.000 (50% fra Filminstituttet og 50% fra DR). Udviklingsfasen forventes at føre til en prototype som ’proof of concept’, der kan testes med børn fra målgruppen. Det forventes, at et eller flere spil efterfølgende finansieres til produktion.  Den samlede produktion forventes at skulle kunne realiseres i sin første fulde version inden for et budget på DKK 700.000-1.000.000.

Projekternes forventes realiseret i Unity game engine, og DR vil sikre en understøttende servertjeneste. I første omgang skal udviklingen føre til et ”proof of concept”, der endnu ikke behøver at være tilpasset en bestemt serverstruktur.

Projekter vurderes og prioriteres ud fra følgende kriterier:

  1. Projektets sociale kvaliteter: Evnen til at engagere målgruppen i en multiplayer spiloplevelse
  2. Originalitet: Den friske idé til en spil-leg
  3. Implementering: Evnen til at producere spillet inden for den forventede budgetramme og tekniske platform

Ved ansøgning forventes følgende materiale:

  1. Udfyldt ansøgningsskema
  2. Projektbeskrivelse (Pitch-materiale, max 5 sider, gerne med illustrationer og med mulighed for link til eventuel videopræsentation)
  3. CV for ansøgende selskab og nøgledeltagere

Det forventes at ansøgende projekter inviteres til en uddybende samtale/pitch-dag om projektet den 17. november 2022 (NB: dette er ny dato).

Ansøgningsskema kan downloades fra denne side. Det samlede ansøgningsmateriale skal sendes til spilordningen@dfi.dk senest den 8. november 2022. Ansøgninger vurderes af en redaktion sammensat fra Filminstituttet og DR. Projekter der indstilles til støtte, skal efter pitchdag udforme budget, tidsplan og beskrive målsætningen for udviklingen.

Forventninger til distribution og rettigheder

Spillene udgives i Danmark som gratis spil. DR’s rettigheder til spillet og spiluniverset er eksklusive i Danmark. Udvikleren beholder rettighederne til spillets gameplay, og kan derfor frit udnytte det udviklede gameplay uden for Danmark, dog under hensyn til eventuelle anvendte IP-rettigheder, der ikke er ejet af spiludvikleren. Eventuel indtjening fra udland vil i udgangspunktet tilfalde udvikleren, og der vil ikke være krav om tilbagebetaling.

Spørgsmål til initiativet kan rettes til:

Digital redaktør for børn Katrine Granholm, DR B&U, gran@dr.dk, +45 6064 9606

Spilredaktør Simon Løvind, Det Danske Filinstitut, simonl@dfi.dk, +45 2537 0002

Deadline

2022:
8. november
Pitchdag: 17. november

Kontakt

Simon Løvind
Redaktør
Tlf. +45 2537 0002
simonl@dfi.dk

Karen Jakobsen
Projektkoordinator, Spil & digitale medier
Tlf. +45 2332 9005
karenj@dfi.dk