Premiere på Danmark mod Østeuropa

PUBLIC SERVICE PULJEN. TV 2 sender først afsnit af "Danmark mod Østeuropa" torsdag den 12. januar kl. 20. Serien, der er støttet af Public Service Puljen, ser nærmere på forskellene mellem dansk og østeuropæisk arbejdskraft.

Hvad får du for pengene, når du vælger danske eller østeuropæiske håndværkere? I serien "Danmark mod Østeuropa" tager TV 2 over to programmer livtag med de spørgsmål og fordomme, som den almindelige dansker slås med, og som vil få betydning for det arbejdsmarked, vi kommer til at se i fremtidens Danmark.

I udsendelserne sættes henholdsvis et dansk og et østeuropæisk håndværkerfirma til at udføre præcis den samme opgave for en kunde. De ved, at de er med i et eksperiment, og at de bliver sammenlignet. Men hvad de ikke ved, er, at det andet hold også laver opgaven, og at det er danskere og østeuropæere, der bliver sammenlignet i eksperimentet.

Public Service Puljen

Public Service Puljen støtter programmer, der i et væsentligt omfang lever op til de fastsatte public service-målsætninger for ordningen – originalitet, betydning og kvalitet. 

Puljen yder støtte til udvikling og produktion af dansk tv drama og tv-dokumentar samt programmer til børn og unge inden for alle genrer. 

Da partierne bag medieaftalen for 2015-2018 den 6. januar indgik en aftale om at anvende et engangsbeløb på 80 mio. kr. fra overskydende licensmidler fra 2015, gik 23 mio. kr. til en forøgelse af Public Service-Puljen, der således har ca. 70 mio. kr. at støtte med i 2017. 

Af de ekstra midler skal 5 mio. kr. gå til projekter, der laves i samarbejde med de regionale filmfonde.

Læs mere om Public Service Puljen.

Seriens to programmer sendes på TV 2 torsdag den 12. og 19. januar kl. 20.00.

Hvilken håndværker skal jeg vælge næste gang?

Programmerne kan med kun fire medvirkende firmaer ikke sige noget generelt om hverken danske eller østeuropæiske håndværkere, men har som mål at perspektivere diskussionen om østeuropæisk arbejdskraft og se på de vilkår, som danske og østeuropæiske håndværkere arbejder under. Programmerne hjælper også forbrugeren med at træffe et mere kvalificeret valg næste gang, der er brug for en håndværker, ved at belyse nogle af de afgørende forskelle.

Efter programmet 12. januar vil der være debat om fremtidens arbejdsmarked på TV 2 NEWS. I debatten møder håndværksmesteren René Skjoldborg fra TV 2-dokumentaren bl.a. Mathias Tesfaye fra Socialdemokraterne.

"Danmark mod Østeuropa" er produceret af STV Productions med støtte fra Public Service Puljen.