Public Service Puljen

Public Service Puljen støtter programmer, der i et væsentligt omfang lever op til de fastsatte public service målsætninger for ordningen - originalitet, betydning og kvalitet.

Norskov_2_450

TV 2´s dramaserie ”Norskov” (Foto: Adam Wallensten)

Ifølge 'Mediepolitisk aftale for 2015-2018' videreføres Public Service Puljen med en bevillingsramme på 42,5 millioner kroner om året, heraf 2,5 millioner kroner om året til regionale produktioner. Derudover er der bevilliget et engangsbeløb på 17 millioner kroner om året til regionale produktioner, som vil blive fordelt med 4,25 millioner kroner om året de næste fire år. Samlet set betyder det, at Public Service Puljen er på 46,75 millioner kroner om året. Puljen yder støtte til udvikling og produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentar samt programmer til børn og unge inden for alle genrer.

I bekendtgørelsen for puljen er kriterierne beskrevet, og der står bl.a.: ’De støttede programmer skal i et væsentligt omfang leve op til et eller flere af de fastsatte public service målsætninger for ordningen'.
Ved støttetildelingen lægges der således afgørende vægt på, at et støttet program i indhold, form og udtryk repræsenterer:

Originalitet
Programmerne skal være originale – eller i det mindste have tydelige originale eller nyskabende elementer – og de skal være kreativt udviklet til et dansk publikum. Programmerne skal i indhold, form eller udtryk være anderledes end det traditionelle kommercielle tv-udbud, og behandle andre emner på andre måder end danske seere er vant til. Originale programmer skal ikke forstås som programmer der er eksperimenterende og elitære, men som programmer der er moderne, innovative og bredt appellerende.

Betydning
Programmerne skal have en betydning for seeren. Betydning handler om at tilføre kulturel, social eller demokratisk merværdi til samfundet. Programmerne skal understøtte det at være borger i et demokratisk samfund, og derfor i praksis gøre det enkelte menneske i stand til at træffe oplyste valg. Det betyder, at programmerne skal have en betydning for seernes liv i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv. Det er betydning i bred forstand og handler om programmerne har effekter eller konsekvenser for vores opfattelse og forståelse af virkeligheden.

Kvalitet
Programmerne skal have en produktions- og fortællemæssig kvalitet, som er højere end de programmer, de kommercielle stationer ellers har mulighed for at sende. Programmerne skal kvalitetsmæssigt løfte sig markant over det øvrige tv-udbud og være fyrtårne i det nationale tv-udbud. Puljen prioriterer kvalitet over kvantitet. I vurderingen af det enkelte projekt er det afgørende, at der er tale om et program eller en serie, der ellers ikke vil blive produceret, eller ikke blive produceret på nær samme kvalitetsniveau uden støtte fra puljen.

Kriterier er udtryk for en samlet vurdering, og de vil ikke alle kunne indfries optimalt i alle projekter. Puljen skal give de kommercielle stationer mulighed for at sende programmerne med public service indhold af høj kvalitet, og det er afgørende at puljen i alle støtteforhold er kendetegnet ved en større risikovillighed end der normalt er tale om på en kommerciel tv-station.


Public Service Puljen kan yde støtte til udvikling og til produktion. Produktionsstøtte til tv-programmer kan normalt udgøre op til 50% af de samlede produktionsomkostninger. Public Service Puljen kan fravige den vejledende støttegrænse, såfremt det kan begrundes i de produktionsmæssige forhold. Produktionsstøtte til programmer til børn og unge kræver ikke nødvendigvis en medfinansiering på 50%.

Puljens midler er som udgangspunkt opdelt med 70% til tv-drama og 30% til tv-dokumentar, hvoraf mindst 25% af midlerne samlet set skal bruges til programmer for børn og unge.

Ansøgninger skal komme fra tv-stationer og Public Service Puljens styregruppe beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles støtte. Behandlingstiden er 3-4 uger.

Styregruppens medlemmer:
Birgitte Fredsby, Direktør på Made By Us
Torben Smidt Hansen, Forstander på Vallekilde Højskole
Claus Ladegaard, Områdedirektør på DFI

Evaluering af Public Service Puljen 2011-2013

Evaluering af Public Service Puljen 2007-2010

Præsentation informationsmøde 21.01.2015 

VILKÅR

Vilkår - gældende fra 1/5 2016

Væsentlige ændringer i støttevilkår

Vilkår - gældende fra 1/2 2015 til 1/5 2016 

Justering i støttevilkår vedr. interne lønninger

Vilkår - gældende fra 1/10 2012 til 31/1 2015

Bekendtgørelse 1579 af 27/12 2014

Bekendtgørelse 992 af 12/8 2013

DEADLINES

2018
Datoer er med forbehold for ændringer.

9. januar kl. 12.00
Projektsamtaler den 6.-7. feb.

16. april kl. 12.00
Projektsamtaler den 22.-23. maj

13. august kl. 12.00
Projektsamtaler den 11.-12. sept.

23. oktober kl. 12.00
Projektsamtaler den 27.-28. nov.
 

Download logo

Logo - Public Service Puljen 

Kontakt

Claus Ladegaard 
Direktør for Filmstøtte
Tlf. +45 3374 3433
clausl@dfi.dk

Johnny Andersen 
Producer  
Tlf. +45 3374 3678
johnnya@dfi.dk

Inge Villumsen 
Projektkoordinator
 
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412