Lancering af danske spillefilm

"Når befrielsen kommer" er instrueret af Anders Walter og produceret af Nordisk Film. Filmen har modtaget lanceringsstøtte af Filminstituttet.

Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til lancering af danske film af spillefilmslængde mod biografvinduet og andre distributionsvinduer på det danske marked.

Formål med støtteordningen

Formålet med støtteordningen er at understøtte udbredelsen af danske film i Danmark, at sikre flest mulige danskere nem adgang til filmene og til biografoplevelsen samt at sikre bedst mulig udnyttelse af den enkelte films kommercielle og kulturelle potentiale

Der kan søges:

  • Lanceringsstøtte mod biograf, VOD, DVD og andet 
  • Anden publikumsudvikling  

Der skal normalt søges om lanceringsstøtte mod biograf og Home Entertainment samtidigt – forudsat at man ønsker at søge lanceringsstøtte mod begge vinduer. Hvis der, efter DFI’s opfattelse, ikke er tilstrækkeligt grundlag for samtidigt at tildele lanceringsstøtte til biograf og Home Entertainment, kan der i særlige tilfælde ansøges særskilt om lanceringsstøtte til hvert enkelt distributionsvindue, når forudsætningerne herfor er til stede.

Hvilke film kan støttes?

Alle danske film af spillefilmslængde kan søge om støtte til lancering. Der er ingen særlige krav til genre eller bestemte publikumsestimater, men strategien for lancering og distribution skal vurderes at udnytte den enkelte films kommercielle og/eller kulturelle potentiale til fulde i de enkelte vinduer og på tværs. Der bliver hvert år bevilget lanceringsstøtte til ca. 20 film af spillefilmslængde.

Eksempler på film som har opnået støtte til lancering: 'Nattevagten - Dæmoner går i arv', Underverden II', 'Den store stilhed' og 'Idioten'.

Hvem kan ansøge?

Filmens producent kan søge om støtte

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages løbende af lanceringskonsulenterne. Ansøgningerne vurderes udfra det indsendte materiale og den dialog, som man må forvente at indgå i med lanceringskonsulenterne. Såfremt ansøgningen i sin helhed kan imødekommes, vil støtteudmålingen tage afsæt i en skønsmæssig og kvalitativ vurdering med afsæt i nedenstående 4 kvalitative støttekriterier: (læs mere i "Kriterier - Lancering" i højre spalte)

  • Kvalitet og sammenhængskraft i filmens lancering og distribution
  • Filmens kvalitet
  • Potentiale og position på filmmarkedet
  • Evne til Kulturfremme

Lanceringskonsulent Pernille Ståhlström behandler overvejende ansøgninger på film, som har fået støtte af filmkonsulenter Kalle Bjerkø og Kirstine Vinderskov samt film, som ikke har modtaget produktionsstøtte af Filminstituttet. Lanceringskonsulent Lena Juhl Seidelin behandler overvejende ansøgninger på film, som er produktionsstøttet af filmkonsulent Annette K. Olesen, har fået støtte via New Danish Screen eller Markedsordningen, hvor hun er del af redaktionen. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk. Yderligere information, vejledning, støttevilkår, ansøgningsskema mm – se venligst højre spalte.

Yderligere oplysninger: Malene Blenkov, Afdelingschef for Fiktion
Email: maleneb@dfi.dk  

Efterliv

Kontakt

Inge Villumsen
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk

Lena Seidelin
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3374 3460
lenaj@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Pernille Ståhlström
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3374 3475
pernillest@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Redaktør for Publikumsudvikling
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Tine Engelbrecht
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3626
tinee@dfi.dk

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.