Dokumentar og kort fiktion - konsulentordningen

"AFTERWAR" "Instrueret af Birgitte Stærmose og produceret af Magic Hour Films

Formål med støtteordningen

Konsulentordningen for dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter har til formål at støtte kunstneriske eller oplysende danske dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter.

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud af danske dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter både i henseende til mangfoldighed, volumen, kunstnerisk kvalitet og publikumsappel fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes til idéudvikling, udvikling og produktion.

Hvilke film kan støttes?

Der støttes 30-35 dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter med dansk hovedproducent om året. Heraf er omkring 10 film for børn og unge og omkring 5-6 film er med udenlandsk hovedproducent.

De film der bliver støttet skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter eller være oplysende film til undervisningsbrug. Konsulentordningen støtter film som vurderes at have en værdi i et længere tidsperspektiv, og støtter ikke aktualitetsprogrammer til tv. Der er ingen krav til genre eller publikumsappel, blot filmene udnytter deres distributionspotentiale.

Af film støttet i de sidste år kan nævnes Apolonia, Apolonia; Munken; Flugt; Into the Ice; Mr. Gaversen; TSUMU ; Børnene på Silkevejen..

Hvem kan ansøge?

Konsulentordningen støtter først og fremmest filmprojekter med erfarne filminstruktører som tidligere har lavet mere end en dokumentarfilm eller kort fiktionsprojekt.

Udviklings- og produktionsstøtte kan ydes til en producent.

Udviklingsstøtte til manuskriptudarbejdelse eller research kan ydermere søges af en instruktør eller forfatter.

Idéudvikling  kan ansøges af instruktør alene eller med en producent, manuskriptforfatter eller anden nøgleperson - for yderligere information se fokus på ideudvikling.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages af en af de tre valgte konsulenter for dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter. Det er i øjeblikket Frank Piasecki Poulsen, Heidi Kim Andersen og Tone Mygind Rostbøll. Sidstnævnte har særligt fokus på børn og unge. Ulla Katrine Hæstrup tiltræder som barselsvikar for Tone Mygind Rostbøll d. 25.9.2023.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, standardkontrakt, ansøgningsskema, budgetformular mm. findes i højrespalten.

Nye formater og tværmedielle projekter

Dokumentarprojekter og fiktionsprojekter i kort form kan udgives i flere formater.

Hvis projekterne skal støttes under Konsulentordningen for dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter kræver det enten at der er tale om et projekt med stærke filmiske kvaliteter eller at der er tale om et supplerende element til et allerede støttet filmisk projekt.

Uanset skal der søges om støtte til nye formater ved at bruge de samme ansøgningsskemaer mv. som ved traditionelle filmiske projekter.


Mød filmkonsulent Tone Mygind Rostbøll (på barsel 18.9.2023)

Mød filmkonsulent Heidi Kim Andersen 

Mød filmkonsulent Frank Piasecki Poulsen 

Support

Spørgsmål til Filminstituttets Støtteportal kan stilles til følgende mail-adresse eller telefonnummer
Mail: stoetteportal@dfi.dk
Tlf: 3374 3444

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Kontakt

Ane Mandrup
Afdelingschef, Dokumentar
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk

Søren Tarp
Producer
Tlf. +45 33743536
soerent@dfi.dk

Julie Linn Milling
Producer
Tlf. +45 3374 3633
julielm@dfi.dk

Lone Hey
Projektkoordinator, Dokumentar
Tlf. +45 3374 3531
loneh@dfi.dk

Ditte Drehn
Projektkoordinator, Dokumentar
Tlf. +45 3374 3537
ditted@dfi.dk

Ulla Hæstrup
Filmkonsulent, Dokumentar
Tlf. +45 2342 0829
ullah@dfi.dk

Frank Piasecki Poulsen
Filmkonsulent, Dokumentar
Tlf. + 45 2619 3656
frankp@dfi.dk

Heidi Kim Andersen
Filmkonsulent, Dokumentar
Tlf. +45 6038 5796
heidika@dfi.dk

Mira Bach Hansen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3112 1003
mirab@dfi.dk

Louise Haugstrup Jensen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 5125 5137
louisehj@dfi.dk