Dokumentar og kort fiktion - konsulentordningen

"INTO THE ICE" Instrueret af Lars Ostenfeld og produceret af Hansen & Pedersen

Formål med støtteordningen

Konsulentordningen for dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter har til formål at støtte kunstneriske eller oplysende danske dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter.

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud af danske dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter både i henseende til mangfoldighed, volumen, kunstnerisk kvalitet og publikumsappel fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes til idéudvikling, udvikling og produktion.

Hvilke film kan støttes?

Der støttes 30-35 dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter med dansk hovedproducent om året. Heraf er omkring 10 film for børn og unge og omkring 5-6 film er med udenlandsk hovedproducent.

De film der bliver støttet skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter eller være oplysende film til undervisningsbrug. Konsulentordningen støtter film som vurderes at have en værdi i et længere tidsperspektiv, og støtter ikke aktualitetsprogrammer til tv. Der er ingen krav til genre eller publikumsappel, blot filmene udnytter deres distributionspotentiale.

Af film støttet i de sidste år kan nævnes President, Flugt, Into the Ice, Mr. Gaversen, TSUMU - Where Do You Go With Your Dreams..

Hvem kan ansøge?

Konsulentordningen støtter først og fremmest filmprojekter med erfarne filminstruktører som tidligere har lavet mere end en dokumentarfilm eller kort fiktionsprojekt.

Udviklings- og produktionsstøtte kan ydes til en producent.

Udviklingsstøtte til manuskriptudarbejdelse eller research kan ydermere søges af en instruktør eller forfatter.

Idéudvikling  kan ansøges af instruktør alene eller med en producent, manuskriptforfatter eller anden nøgleperson - for yderligere information se fokus på ideudvikling.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages af en af de tre valgte konsulenter for dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter. Det er i øjeblikket Frank Piasecki Poulsen, Heidi Kim Andersen og Tone Mygind Rostbøll. Sidstnævnte har særligt fokus på børn og unge.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, standardkontrakt, ansøgningsskema, budgetformular mm. findes i højrespalten.

Nye formater og tværmedielle projekter

Dokumentarprojekter og fiktionsprojekter i kort form kan udgives i flere formater.

Hvis projekterne skal støttes under Konsulentordningen for dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter kræver det enten at der er tale om et projekt med stærke filmiske kvaliteter eller at der er tale om et supplerende element til et allerede støttet filmisk projekt.

Uanset skal der søges om støtte til nye formater ved at bruge de samme ansøgningsskemaer mv. som ved traditionelle filmiske projekter.


Mød filmkonsulent Tone Mygind Rostbøll

Mød filmkonsulent Heidi Kim Andersen 

Mød filmkonsulent Frank Piasecki Poulsen 

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

VED AFLEVERING

Kontakt

Ane Mandrup
Afdelingschef
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk

Søren Tarp
Producer
Tlf. +45 33743536
soerent@dfi.dk

Helle Lilienfeldt
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3529
hellel@dfi.dk

Lone Hey
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3531
loneh@dfi.dk

Therese Boisen Haas
Projektkoordinator
Tlf. +45 2625 6432
thereseh@dfi.dk

Tone Mygind Rostbøll
Filmkonsulent, børn og unge
Tlf. +45 6146 3918
toner@dfi.dk

Frank Piasecki Poulsen
Filmkonsulent
Tlf. + 45 2619 3656
frankp@dfi.dk

Heidi Kim Andersen
Filmkonsulent
Tlf. +45 6038 5796
heidika@dfi.dk

Mira Bach Hansen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3112 1003
mirab@dfi.dk

Louise Haugstrup Jensen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 5125 5137
louisehj@dfi.dk