Lønrelaterede omkostninger (eksterne lønninger)

Lønrelaterede omkostninger er de udgifter, som producenten har ved at ansætte filmarbejdere ud over lønnen. 

Lønrelaterede omkostninger indeholder følgende elementer: feriepenge, pension, første og anden ledighedsdag, ATP samt FAF´s helligdagsfond og B.E.T.A. -puljen.

I filmens regnskab kan de lønrelaterede omkostninger opgøres som de faktiske omkostninger eller samlet som en procentuel beregning på grundlag af realiserede udbetalte gager og lønninger, hvor producenten er pligtig til at afregne lønrelaterede omkostninger.

DFI accepterer følgende procentsatser ved beregningen af de lønrelaterede omkostninger til eksterne lønninger:

  • Fiktion 25%
  • Dokumentarfilm 22%
  • Kortfilm 22%

For skuespillergage og -løn accepteres 15%, idet der ikke skal betales pensionsbidrag ifølge de nuværende overenskomster.
Faktureret løn uden yderligere lønrelaterede omkostninger kan ikke indgå i beregningsgrundlaget, men vær obs på, at i forbindelse med aflæggelse af regnskab skal disse også fremgå af oversigten, så alle lønomkostninger kan afstemmes direkte i forhold til regnskabsnoter.

Der kan altid i stedet for ovenstående procenter afregnes faktiske afholdte omkostninger.