Publikumsfokus

.
PublikumsFokus er en selvstændig pulje, der kan ansøges på tværs af dokumentar, New Danish Screen og fiktion, og som har til hensigt at øge antallet af projekter, der aktivt arbejder på at få indsigter fra publikum tættere på udviklings- og produktionsprocessen og samtidig understøtte en tværfaglig erfaringsopbygning med publikumsresearch og publikumsudvikling i filmbranchen.

Formål 

Formålet med PublikumsFokus er at støtte kreative, producenter og distributører, som ønsker at involvere sit fremtidige publikum langt tidligere end man historisk har haft for vane. Publikumsperspektiver og de kvalitative indsigter kan indgå i den kreative proces, som inspiration og tryktest af filmens relevans, appel og betydning overfor det tiltænkte publikum. Dybere publikumsindsigter kan desuden være et enzym i dialogen med finansieringskilder og i udviklingen af den senere positionering, publikumsdefinition, lancering og kommunikation af filmen. 

PublikumsFokus skal:

  • Inspirere den kreative proces og understøtte de danske films gennemslagskraft og betydning overfor deres publikum - stort eller lille.
  • Bidrage til innovation, udvikling og nye metoder i arbejdet med publikum. 
  • Stimulere publikumsbevidstheden i filmbranchen allerede mens man stadig udvikler, og før der er en film.   

Puljen yder såvel konkret økonomisk støtte som sparring og rådgivning, som kan danne grundlag for inspirerende og relevante indsigter.  

Ansøgere

Ansøgere er som udgangspunkt producenter, i samarbejde med mindst én eller flere fra det kreative hold og gerne i dialog med distributør og ekstern partner, der kan kvalificere metodevalg og sikre et fagligt stærk gennemførelse. Det er en forudsætning for at ansøge initiativet, at projektet er i aktiv udvikling eller produktion på en af følgende af Filminstituttets støtteordninger: Konsulentordningen for FIKTION, konsulentordning for Kort- og Dokumentarfilm, markedsordningen og NDS.

Puljen har særligt fokus på film og serier i udvikling til børn, unge og unge voksne som primært eller sekundært publikum. Der kan dog stadig opnås støtte til film og serier, der vil undersøge et projekt i et voksnet publikum samt projekter i præ-produktion eller produktion. 

Man har tidligere kunne søge puljen om støtte til publikumsudviklende initiativer så som turnéaktivitet, samtalesaloner etc. Dette udgår  af puljens formål og kan derfor søges særskilt under de almindelige lanceringsvilkår som ´Anden lanceringsstøtte´. 

For yderligere information om ansøgning og støttekriterier henvises til støttevejledningen, der findes i højre side.

Vurdering

Vurderingen af ansøgninger foretages af projekternes lanceringskonsulent (Filminstituttet) i samråd med puljens leder Sanne Juncker Pedersen.