Støtte til udenlandske arthousefilm

'Den blå kaftan' (Maryam Touzani, Marokko, Frankrig, Danmark, Belgien, 2023). Filmen har modtaget lancerings- og distributionsstøtte fra Det Danske Filminstitut.

Det Danske Filminstitut kan yde støtte til lancering og distribution af udenlandske arthousefilm i Danmark – herunder koproduktioner med udenlandsk hovedproducent støttet under Filminstituttets Minorordning. Desuden kan Filminstituttet yde støtte til dansk versionering  af udenlandske arthousefilm for mindre børn. Støtten kan ydes til lancering og distribution samt versionering rettet mod biografvinduet og eventuelt efterfølgende andre distributionsvinduer.

Støtten kan ydes til spillefilm og dokumentarfilm i spillefilmslængde.

Hvem kan ansøge?
Støtte til lancering og distribution af udenlandske arthousefilm ansøges af filmens danske distributør.

Støtte til lancering og distribution af minor-koproduktioner ansøges af filmens danske koproducent.

Formål med støtteordningen
Formålet med støtteordningen er at sikre kunstnerisk kvalitet samt kulturel og geografisk mangfoldighed i udbuddet af udenlandske arthousefilm, primært på det danske biografmarked, sekundært på andre danske distributionsplatforme. Filminstituttets støtte skal sikre den bedst mulige udnyttelse af den enkelte films kulturelle og kommercielle potentiale. 

Ansøgningsfrister
Ansøgninger behandles ved en række årlige ansøgningsrunder og skal være DFI i hænde således, at der ved ansøgningsfristen er mindst to måneder til filmens danske premiere. 

Aflevering af ansøgning
Ansøgning med bilag sendes til arthouse@dfi.dk – vi modtager ikke ansøgninger på papir. Alle bilag indsendes i PDF-format sat op til A4. Den samlede mail må ikke overskride 25 Mb. Filen må ikke omdannes til komprimerede fil-typer, fx zip, men skal bestå af separate dokumenter.

Nødvendige dokumenter
Ved ansøgning indsendes følgende obligatoriske dokumenter:

  1. Ansøgningsskema - benyt Filminstituttets skabelon
  2. Lancerings- og distributionsplan - benyt Filminstituttets skabelon
  3. Budget- og finansieringsskema - benyt Filminstituttets skabelon
  4. Kontrakt vedr. distribution
  5. Plan for medieindkøb (evt. udkast)
  6. Kampagneelementer (evt. udkast): bud på plakat, trailer, billedmateriale etc.

Desuden skal der medsendes et screeninglink til filmen.

Sådan foregår sagsbehandlingen
Filminstituttet kvitterer for ansøgningen og kan vende tilbage med evt. uddybende spørgsmål. Ansøgningen behandles af en redaktion bestående af redaktør Flemming Kaspersen, kunstnerisk leder af New Danish Screen Mette Damgaard-Sørensen, afdelingschef Jacob Neiiendam samt projektleder på med Skolen i Biografen Jacob Breuning.

Forventet svardato fremgår under ”Deadlines” i højre spalte.

Regnskab, evaluering samt afleveringsmateriale
Senest tre måneder efter filmens danske biografpremiere skal Filminstituttet modtage følgende:

  • Regnskab – se skema til højre

  • Evaluering – se skema til højre

  • Afleveringsmateriale – se tekniske krav etc. i afleveringslisten til højre

Læs mere om aflevering af materiale.

Ved støtter til og med 100.000 kr.: indsend udfyldt evalueringskema og regnskabsskema til projektkoordinator Inge Villumsen (ingev@dfi.dk) og redaktør Flemming Kaspersen (flemmingk@dfi.dk)

Ved støtter over 100.000 kr.: indsend udfyldt evalueringskema og revisor-revideret regnskab til projektkoordinator Inge Villumsen (ingev@dfi.dk) og redaktør Flemming Kaspersen (flemmingk@dfi.dk)

I øvrigt henvises til ”Vilkår for støtte til udenlandske arthouse-film af 15.08.2020” og ”Filminstituttets almindelige vilkår af 15.08.2020”.

Deadlines

Bemærk! Det er en betingelse for at søge støtte til en film, at der ved ansøgningsfristen er mindst to måneder til filmens premiere. 

7. marts 2024
Svar på ansøgning kan forventes 9. april 2024

16. maj 2024
Svar på ansøgning kan forventes 18. juni 2024

15. august 2024
Svar på ansøgning kan forventes 17. september 2024

24. oktober 2024
Svar på ansøgning kan forventes 26. november 2024

NB! Med forbehold for ændringer.

TIDLIGERE VILKÅR og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Regnskab og evaluering

Kontakt

Flemming Kaspersen
Redaktør
Tlf. +45 3374 3429
flemmingk@dfi.dk

Inge Villumsen
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk