Lanceringsstøtte til dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter

"BJERGENE " har modtaget lanceringsstøtte fra Det Danske Filminstitut. Instrueret af Christian Einshøj Produceret af Made in Copenhagen

Formål med støtteordningen

Formålet med lanceringsstøtten er at understøtte udbredelse i Danmark af nye danske dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter, at sikre flest mulige danskere nem adgang til filmene og projekterne samt at sikre bedst mulig udnyttelse af den enkelte films kulturelle og kommercielle potentiale.

Hvilke film kan støttes?

Filminstituttet kan yde støtte til lancering og distribution i Danmark af danske dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter. Herudover til udenlandske minorfilm i de samme formater såfremt de er produktionsstøttet af Filminstituttet under konsulentordningen.

Filminstituttet kan også yde støtte til distributionsinitiativer, der omfatter en samlet og løbende distribution og lancering af flere danske dokumentarfilm og/eller korte fiktionsprojekter. Læs mere her ’Distributionsinitiativer for kort- og dokumentarfilm’.

Hvem kan ansøge?

Støtten kan søges af og ydes til filmens danske producent.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgning om lanceringsstøtte skal ske senest to måneder før den danske premiere. Ansøgning til lanceringsstøtte til biograflancering skal dog normalt ske senest tre måneder før filmens danske biografpremiere.

Ansøgninger behandles løbende af Filminstituttets lanceringskonsulenter.

Ansøgningen er sammen med filmen og dialog med ansøger grundlag for lanceringskonsulentens vurdering frem mod enten afslag på eller indstilling til støtte. Lanceringskonsulentens tager i deres vurdering af ansøgningerne, prioritering af støttemidler samt støtteudmålingen afsæt i de kvalitative støttekriterier for lancering: 

  • Filmens kunstneriske kvalitet
  • Publikumspotentiale og position
  • Sammenhæng i distribution og lancering

Læs mere i "støttekriterier for lancering", der findes i højre spalte under HENT OGSÅ.

Ønsker lanceringskonsulenten at indstille til støtte indledes en dialog med ansøger frem mod indstilling for at kunne stille spørgsmål samt rådgive med henblik på at optimere lancerings- og distributionsstrategien.  

Støtten bevilget af Filminstituttets direktion.

Lanceringskonsulent Mira Bach Hansen behandler overvejende ansøgninger på film, der er produktionsstøttet af filmkonsulenterne Heidi Kim Andersen og Frank Piasecki Poulsen. Lanceringskonsulent Louise Haugstrup Jensen behandler overvejende ansøgninger på film, som er produktionsstøttet af filmkonsulent Tone Mygind Rostbøll (Ulla Katrine Hæstrup tiltræder som barselsvikar for Tone Mygind Rostbøll d. 25.9.2023), af produktionsstøttede film fra NDS samt film, der ikke har fået produktionsstøtte af Filminstituttet.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Inden ansøgningen sendes til Filminstituttet står lanceringskonsulenterne til rådighed med råd og vejledning om ansøgningsprocedure, om distributions- og lanceringsstrategi, ligesom de også gerne ser film igennem tidligt i forløbet og inden ansøgningen indsendes. 

Support

Spørgsmål til Filminstituttets Støtteportal kan stilles til følgende mail-adresse eller telefonnummer
Mail: stoetteportal@dfi.dk
Tlf: 3374 3444

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Kontakt

Ane Mandrup
Afdelingschef, Dokumentar
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk

Louise Haugstrup Jensen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 5125 5137
louisehj@dfi.dk

Mira Bach Hansen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3112 1003
mirab@dfi.dk

Ditte Drehn
Projektkoordinator, Dokumentar
Tlf. +45 3374 3537
ditted@dfi.dk