Distributionsinitiativer for dokumentar og kort fiktion

Zinnini Elkington og holdet bag En flirt vandt i november 2020 shortlist Prisen ved Ekko Shortlist Award, som er online hitlisten for kortfilm, Ekko Shortlist, årlige prisuddeling. Billedkredit Janus Engel Rasmussen / Filmmagasinet Ekko

Formål med støtteordningen

Formålet med støtten er at fremme distribution og formidling af danske dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter til et dansk publikum gennem distributionsinitiativer, der omfatter flere film.

Hvilke initiativer kan støttes?

Filminstituttet kan yde projektstøtte til udvikling af nye eller videreudvikling af eksisterende distributionsinitiativer, der omfatter flere film.

Med distributionsinitiativer menes paraplyinitiativer, hvor der forventes løbende at blive distribueret og formidlet nye film.

Filminstituttets Lancerings- og distributionsstøtte til enkeltstående dokumentarfilm og kort fiktionsprojekter, kan der læses om her "Lancering af dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter."

Hvem kan ansøge?

Støtten kan ansøges af og ydes til danske virksomheder, foreninger, klubber, institutioner og organisationer.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Krav til ansøgningen fremgår af Filminstituttets ansøgningsskema, som skal anvendes og som findes i denne sides højre spalte. Ansøgningerne behandles løbende og med en behandlingstid på 4 uger.

Ansøgningen er udgangspunktet for den videre dialog med Filminstituttet frem mod enten en indstilling til støtte eller et afslag.

I vurderingen af ansøgningen lægger Filminstituttet vægt på en række parametre, der er oplistet i støttevilkårene pkt. 4.13.5. 

Støtten bevilliges af Filminstituttets direktion.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi yder gerne vejledning inden og i forbindelse med ansøgning.