Oversigt tidligere vilkår

Her er en oversigt over de tidligere vilkår for de forskellige støtteordninger. Det vil af selve tilsagnsbrevet fremgå, hvilke vilkår der er gældende for det givne tilsagn. De nuværende vilkår findes på støtteordningens egen side.