New Danish Screen

Still fra "Superposition" (2023) Foto: Sine Brooker

OBS: Fra mandag den 8. januar skal ansøgninger til New Danish Screen foregå via vores nye digitale ansøgningsportal, Støtteportalen. Læs mere.

Formål med støtteordningen

New Danish Screen har til formål at støtte udvikling af manifesterede talenter.

Ordningen skal styrke talentudviklingen i dansk film og skal sikre den fremtidige udvikling af dansk film, så dansk film bevarer sin originalitet, mangfoldighed og dynamik.  NDS skal gennem støtte til low budget filmproduktioner udvikle talenter, der allerede har manifesteret deres talent gennem frembringelse af film eller andre audiovisuelle produktioner.

Det er ordningens opgave at modne de mest lovende talenter, så de folder sig ud som stærke, kunstneriske stemmer, der kan gøre sig gældende som markante filmiske fortællere i en medievirkelighed i hastig forandring.
Det er ordningens formål at sikre kvalitet og diversitet i fremtidens danske filmiske fortællinger, både hvad angår fortællinger, genre, formater og fortællestemmer.

Hvilke film kan støttes?

New Danish Screen støtter debutfilm i lange formater. Ordningen støtter fiktion, dokumentar og hybridformater. New Danish Screen er en lowbudgetordning og der bliver lagt vægt på, at projekterne kan realiseres indenfor en lowbudgetramme. Der bliver hvert år bevilget produktionsstøtte til 7-11 projekter, der fordeler sig på spillefilm, lange dokumentarer og webserier.

Som eksempler på film støttet på New Danish Screen kan nævnes
Krysantemum (fik), Den store Stilhed (fik), Natten har Øjne (fik), Hvor Kragerne vender (fik), Bjergene (dok), Kandis for Livet (dok), Fra det vilde Hav (Dok) og Nattens Ende (VR).

Hvem kan ansøge?

New Danish Screen støtter filmprojekter med manifesterede talenter, der debuterer i langt format.

Udviklingsstøtte kan ydes til teams bestående af minimum producer og instruktør.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages løbende. Førstegangsansøgninger vurderes af ordningens kunstneriske ledelse: Mette Damgaard-Sørensen, Christina Ramsø Thomsen samt ordningens producer Monica Steenberg. Når et projekt tages i udvikling, tilknyttes enten Christina Ramsø Thomsen eller Mette Damgaard-Sørensen som konsulent.

Vejledning i forb. med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, ansøgningsskema m.m. findes i højrespalten.

Yderligere oplysninger:
Nikoline Riget, projektkoordinator, telefon 2170 7053 nikoliner@dfi.dk

TIDLIGERE VILKÅR og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Kontakt

New Danish Screen
nds@dfi.dk

Mette Damgaard-Sørensen
Kunstnerisk leder, New Danish Screen
Tlf. +45 2012 0469
metteds@dfi.dk

Christina Ramsø Thomsen
Projektredaktør, New Danish Screen
Tlf. +45 2426 7441
christinart@dfi.dk

Monica Steenberg
Producer
Tlf. +45 3374 3408
monicas@dfi.dk

Nikoline Riget
Projektkoordinator, New Danish Screen
Tlf. +45 21707053
nikoliner@dfi.dk