Filmfremme

Formål med støtteordningen

Formålet med Filmfremme er at yde støtte til projekter og aktiviteter, der fremmer filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark.

Det kan være projekter eller aktiviteter, der

 • medvirker til at øge dansk films betydning og filmbranchens muligheder for at udvikle kunstnerisk kvalitet og styrke dansk films kulturelle betydning
 • understøtter den digitale omstilling inden for udvikling, produktion og distribution
 • medvirker til at fremme mangfoldigheden i dansk film

Støtteordningen er særligt rettet mod aktiviteter og projekter, der har væsentlig filmfaglig relevans og betydning og kommer den samlede filmbranche samt andre beslægtede indholdsbrancher til gode.

Hvilke formål kan der ansøges om støtte til?

 • Udvikling af ny viden
  Støtte til afholdelse af filmfaglige arrangementer og aktiviteter, hvor der udvikles og deles viden om film og filmproduktion. Støtten kan bl.a. ydes til branchefora, uddannelsesforløb, seminarer, workshops eller masterclasses.
 • Udvikling af nye metoder 
  Støtte til udvikling af arbejdsmetoder, forretningsmodeller, styringsmodeller og lignende, der kan danne grundlag for nye former for udvikling, produktion og distribution af film og andre billedbårne medier.
 • Formidlingsaktiviteter
  Støtte til formidlingsaktiviteter samt til udgivelse af bøger, tidsskrifter og andre publikationer, der formidler viden primært om dansk film med relevans for dansk filmkunst, filmkultur og biografkultur. 
 • Efteruddannelse i udlandet
  Støtte til danske professionelle og udøvendes filmfaglige efteruddannelse i udlandet. Støtten kan ydes til anerkendte efteruddannelsesforløb af kortere varighed, som fremgår af Filminstituttets liste over prioriterede efteruddannelseskurser, eller til anerkendte internationale fora eller koproduktionsmarkeder, som fremgår af Filminstituttets liste over prioriterede fora eller koproduktionsmarkeder.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Sagsbehandling og indstilling til støtte foretages af redaktør Annette Kjær undtagen støtte til ”Efteruddannelse i udlandet”, der foretages af International Afdeling.

Støtten bevilges af Filminstituttets direktion. 
Sagsbehandlingstiden er normalt på 4-6 uger.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning om støtte til alle støttemål undtagen Efteruddannelse i Udlandet sendes til nikoliner@dfi.dk 

Ansøgning om støtte til Efteruddannelse i Udlandet sendes til filmfremme@dfi.dk