Spillefilm - Minor koproduktioner

"Triangle of Sadness" instrueret af Ruben Östlund er udtaget til Cannes Film Festival 2022. Filmen er koproduceret af Per Damgaard Hansen for Coproduction Office med støtte fra Filminstituttets minorordning. Foto: Fredrik Wenzel

Formål med støtteordningen

Formålet med ordningen er at støtte spillefilm med høj kunstnerisk og produktionsmæssig kvalitet, der kan nå et nationalt og internationalt publikum, samt projekter, der kan inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i filmbranchen og dermed styrke det internationale samarbejde.

Filminstituttet prioriterer de koproduktioner, som bidrager til Filminstituttets overordnede målsætninger om kulturel betydning og mangfoldighed. Følgende aspekter vægtes i afgørelsen af koproduktionsansøgninger:

- projektets kunstneriske kvalitet

- samarbejdet mellem den nationale producent og koproducenten

- det tekniske og kreative samarbejde

- det internationale festivalpotentiale

- distributionspotentialet i Danmark

- om projektet bidrager til en mangfoldig filmkultur

Redaktionen prioriterer projekter, der er kunstnerisk stærke og har mulighed for at blive udtaget til A-festivaler, eller som kan regnes som nordiske "fyrtårnsprojekter", der kan nå et bredt publikum i Danmark.

I forhold til producentsamarbejdet ser redaktionen på tidligere koproduktioner og/eller fremtidige projekter og prioriterer et teknisk og kreativt dansk bidrag, der medvirker til at øge projektets kvalitet.

Hvilke film kan støttes?

Der kan ydes støtte til filmprojekter, hvor den danske producent ikke er hovedproducent, og hvor der skal være tale om dansk kreativ og teknisk deltagelse i produktionen.

Det er en forudsætning for ansøgningen, at der er indgået en aftale om dansk biografdistribution, udsendelse i dansk tv eller anden landsdækkende distribution og at hovedproducentens finansiering er bekræftet.

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen skal komme fra et dansk produktionsselskab.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgningen behandles af en redaktion bestående af spillefilmkonsulent Lotte Svendsen, Kalle Bjerkø og Silje Riise Næss, redaktør Flemming Kaspersen, kunstnerisk leder af New Danish Screen Mette Damgaard-Sørensen, international producer Christian Juhl Lemche og afdelingschef Jacob Neiiendam. Der kan forventes svar ca. fire uger efter modtagelsen af ansøgningen.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes til minor@dfi.dk. Find information, støttevilkår og ansøgningsskema her på siden.

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Deadlines

2022

Tirsdag 22. februar kl. 12.00
Tirsdag 24. maj kl. 12.00
Tirsdag 23. august kl. 12.00
Tirsdag 25. oktober kl. 12.00

Hent også

Kontakt

Christian Juhl Lemche
International producer
Tlf. +45 2148 8522
christianjl@dfi.dk

Jacob Neiiendam
Afdelingschef, International
Tlf. +45 2618 8865
jacobn@dfi.dk