Støtte til danske kunstbiografer

Foto: DFI

 Det Danske Filminstitut kan yde driftstilskud til danske kunstbiografer samt projektstøtte til biografer, der deltager i Filminstituttets biografinitiativ ”Cinemateket præsenterer”.

Formål med støtteordningen
Formålet med støtteordningen er at sikre et mangfoldigt biografmiljø i Danmark samt kunstnerisk og kulturel diversitet i det danske biografmarked.

Ansøgningsfrister
Ansøgning om støtte (inkl. evaluering) vedr. ”Cinemateket præsenterer”-visninger i 2022 skal modtages senest 1. februar 2023

Ansøgninger om driftstilskud til kunstbiografer for 2023 skal modtages senest 3. april 2023.

Aflevering af ansøgning om kunstbiografstøtte
Ansøgning med bilag sendes til biografstoette@dfi.dk – vi modtager ikke ansøgninger på papir.

Alle dokumenter (undtagen repertoireskema for kunstbiografer) indsendes i PDF-format sat op til A4. Den samlede mail må ikke overskride 25 Mb.

Filen må ikke omdannes til komprimerede fil-typer, fx zip, men skal bestå af separate dokumenter.

Nødvendige dokumenter - kunstbiografstøtte
Ved ansøgning om kunstbiografstøtte indsendes følgende obligatoriske dokumenter:

  1. Ansøgningsskema – benyt Filminstituttets skabelon
  2. Biografprofil og årsplan – benyt Filminstituttets skabelon
  3. Repertoireskema – benyt Filminstituttets skabelon (NB! Indsendes i Excel-format)
  4. Budget for det år, der søges støtte til
  5. Årsregnskab for det foregående år
  6. Biografens vedtægter

Ansøgning om støtte til deltagelse i ”Cinemateket præsenterer”
Udfyldt evaluerings- og regnskabsskema vedr. ”Cinemateket præsenterer” sendes til biografstoette@dfi.dk.
Læs mere på Cinematekets hjemmeside: www.cinemateket.dk.  

Støtte til biografetablering og -modernisering
Filminstituttet yder ikke længere støtte til etablering og modernisering af danske biografer. Filminstituttet kan dog efter henvendelse vurdere konkrete projekter og evt. i et skriftligt Letter Of Interest tilkendegive sin principielle opbakning til projektet.

Sådan foregår sagsbehandlingen
Filminstituttet kvitterer for ansøgningen og kan vende tilbage med evt. uddybende spørgsmål. Ansøgningen behandles af redaktør Flemming Kaspersen. Der er normalt en sagsbehandlingstid på omkring fire uger.

I øvrigt henvises til ”Vilkår for støtte til danske kunstbiografer af 15.08.2020” og ”Filminstituttets almindelige vilkår af 15.08.2020”.