Indkøb af kort- og dokumentarfilm til Filminstituttets distribution

Still fra kortfilmen 'Fabrizios første gang' indkøbt i 2016.
Det Danske Filminstitut indkøber danske og udenlandske kort- og dokumentarfilm til distribution på Filminstituttets streamingtjenester.

Det Danske Filminstitut kan indkøbe danske og udenlandske kort- og dokumentarfilm af høj kunstnerisk, teknisk og produktionsmæssig kvalitet, som ikke er produktionsstøttet af Filminstituttet. De indkøbte film distribueres på lige fod med de film, der er støttet af Filminstituttet via Filminstituttets nonkommercielle streamingtjenester: Filmcentralen/Undervisning og Filmstriben/På biblioteket.

Formålet med indkøbsordningen er at fremme oplysning, læring samt kunst- og kulturformidling af høj kvalitet ved udnyttelse af de distributionsrettigheder Filminstituttet erhverver til de indkøbte kort- og dokumentarfilm.

Det er en forudsætning, at ansøger er indehaver af alle de nødvendige rettigheder til distribution af filmen og har ret til overdragelse af disse rettigheder til Filminstituttet. Læs mere om betingelserne i vilkårene.

Ansøgningsskema med screeninglink til filmen sendes til projektkoordinator Nikoline Riget på Indkoeb@dfi.dk.

Ansøgningsskemaet skal anvendes ved ansøgning om indkøb.