International promovering

THE GIRL WITH THE NEEDLE af instruktør Magnus von Horn, der sammen med filmens medvirkende og hold deltog ved verdenspremieren i Cannes, hvor filmen var udtaget til hovedkonkurrence. Filmen er produceret af Nordisk Film og Creative Alliance i koproduktion med Polen og Sverige og med støtte fra Filminstituttet. Foto: Cannes Film Festival
Det Danske Filminstitut kan yde støtte til danske films internationale promovering.

Formål med støtteordningen

Formålet med støtteordningen er at udbrede kendskabet til og fremme salget af danske dokumentarfilm, spillefilm og øvrige billedbårne formater i udlandet. 

Hvilke film kan støttes?

Dokumentarfilm og spillefilm, der er udtaget til festivaldistribution kan ansøge om støtte i forbindelse med deltagelse i en af Filminstituttet prioriterede filmfestivaler.

Spillefilm og dokumentarfilm kan ansøge om at komme i festivaldistribution. Der kan ansøges løbende via Filminstituttets Støtteportal. Afgørelsen om, hvorvidt en film udvælges til festivaldistribution eller får afslag, træffes af festivalkonsulenten og afdelingschefen i den internationale afdeling.

Når en titel er i festivaldistribution, indebærer dette, at Filminstituttets varetager følgende opgaver vedrørende festivalarbejdet:

  • Afsøgning af muligheder for international festivalpremiere i henhold til den festivalstrategi, der er aftalt med filmens producent og salgsagent.
  • Håndtering af gennemsynskopier (sikrede/vandmærkede links via Cinesend) til festivaler.
  • Tilmelding af film til festivaler efter international premiere.
  • Ved udvælgelse til festivaldistribution udarbejder festivalkonsulenten en festivalstrategi i samarbejde med filmens producent og salgsagent. Strategien sker så vidt muligt under hensyntagen til instruktørens, producentens og salgsagentens interesser. Når en titel er solgt til et land, henviser Filminstituttet festivalinvitationer til den pågældende distributør, der tager stilling til invitationen.

Dokumentarfilm, spillefilm og øvrige billedbårne projekter der ikke er i festivaldistribution kan søge om støtte ved udtagelse til en launch-festival – se nærmere i Filminstituttets prioriterede festivalliste.

Hvem kan ansøge?

Støtte kan normalt kun ansøges af og ydes til filmens danske producent. Støtte kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering ansøges af og ydes direkte til andre interessenter, f.eks. filmens salgsagent, dansk minor-koproducent, danske ambassader i udlandet og internationale festivaler, som Filminstituttet samarbejder med.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages løbende af medarbejderne i den internationale afdeling  

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgninger skal foregå via Filminstituttets Støtteportal. Spørgsmål kan stilles til følgende mailadresse. stoetteportal@dfi.dk eller telefonnummer: 3374 3444

Information vedrørende vejledning, støttevilkår, budgetskabelon mm – se venligst højre spalte.

Spørgsmål til ansøgningen og yderligere oplysninger: Signe Egemose Agger, Projektkoordinator International, Telefon: 3374 3517, e-mail: signea@dfi.dk