International promovering

”STILLE LIV instruktør Malene Choi flankeret af skuespillerne på den røde løber, ved verdens premieren på Berlin Film Festivalen i 2023. Skuespillerne er fra venstre mod højre: Cornelius Won Riedel-Clausen, Bjarne Henriksen, Dawid Sciupidro samt Clara Thi Than Jensen. Foto: Brigitte Dummer
Det Danske Filminstitut kan yde støtte til danske films internationale promovering.

Formål med støtteordningen

Formålet med støtteordningen er at udbrede kendskabet til og fremme salget af danske dokumentarfilm, spillefilm og øvrige billedbårne formater i udlandet. 

Hvilke film kan støttes?

Dokumentarfilm og spillefilm, der er udtaget til festivaldistribution kan ansøge om støtte i forbindelse med deltagelse i en af Filminstituttet prioriterede filmfestivaler.

Spillefilm og dokumentarfilm kan ansøge om at komme i festivaldistribution. Der kan ansøges løbende og ansøgningsskema forefindes på hjemmesiden. Afgørelsen om, hvorvidt en film udvælges til festivaldistribution eller får afslag, træffes af festivalkonsulenten og afdelingschefen i den internationale afdeling.

Når en titel er i festivaldistribution, indebærer dette, at Filminstituttets varetager følgende opgaver vedrørende festivalarbejdet:

  • Afsøgning af muligheder for international festivalpremiere i henhold til den festivalstrategi, der er aftalt med filmens producent og salgsagent.
  • Håndtering af gennemsynskopier (sikrede/vandmærkede links via Cinesend) til festivaler.
  • Tilmelding af film til festivaler efter international premiere.
  • Ved udvælgelse til festivaldistribution udarbejder festivalkonsulenten en festivalstrategi i samarbejde med filmens producent og salgsagent. Strategien sker så vidt muligt under hensyntagen til instruktørens, producentens og salgsagentens interesser. Når en titel er solgt til et land, henviser Filminstituttet festivalinvitationer til den pågældende distributør, der tager stilling til invitationen.

Dokumentarfilm, spillefilm og øvrige billedbårne projekter der ikke er i festivaldistribution kan søge om støtte ved udtagelse til en launch-festival – se nærmere i Filminstituttets prioriterede festivalliste.

Hvem kan ansøge?

Støtte kan normalt kun ansøges af og ydes til filmens danske producent. Støtte kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering ansøges af og ydes direkte til andre interessenter, f.eks. filmens salgsagent, dansk minor-koproducent, danske ambassader i udlandet og internationale festivaler, som Filminstituttet samarbejder med.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages løbende af medarbejderne i den internationale afdeling  

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk til international@dfi.dk. Yderligere information, vejledning, støttevilkår, ansøgningsskema mm – se venligst højre spalte.

Yderligere oplysninger: Signe Egemose Agger, Projektkoordinator International, Telefon: 3374 3517, e-mail: signea@dfi.dk