Filminstituttets liste over prioriterede internationale festivaler

Listen over prioriterede filmfestivaler angiver de filmfestivaler, Filminstituttet har særligt fokus på. Der bliver årligt foretaget en gennemgang af og skarp prioritering mellem de mange internationale filmfestivaler i udlandet. Den til enhver tid gældende festivalliste vil være tilgængelig her på hjemmesiden.

Filminstituttets liste over prioriterede filmfestivaler er vejledende og ikke udtømmende, ligesom Filminstituttet konkret kan træffe afgørelse om, at der i henhold til støttevilkårene gives afslag på støtte til deltagelse i en international filmfestival, selvom filmfestivalen er angivet på listen.

Listen er sat op alfabetisk efter bynavn. Til højre for hver festival er angivet, hvorvidt der kan ansøges om deltagelse med VR-projekt (VR), kort fiktion (K), PSP-støttet tv-serie (PSP), dokumentarfilm (D) eller spillefilm (S).

L angiver at der er tale om en launch festival, hvilket betyder at den har en særlig international status. En launch festival muliggør betydelig international eksponering af filmen. I vurderingen lægger Filminstituttet blandt andet vægt på, hvilke internationale købere, festivalprogrammers, pressefolk, producenter og andre internationale aktører der deltager på festivalen, og som den deltagende film dermed har mulighed for at blive promoveret overfor.  

Launch festivaler er blandt andre de mest betydningsfulde filmfestivaler som Sundance, Berlin, Cannes, Venedig, Toronto og IDFA, men det kan også være næste lag som for eksempel Rotterdam, Göteborg, Tribeca, Toronto Hot Docs, Karlovy Vary, Locarno og San Sebastian – samt i visse tilfælde specialiserede filmfestivaler som for eksempel visse fantasy filmfestivaler. Hvilke festivaler, der ydes launch støtte til, fremgår af den prioriterede festivalliste. Ved udmåling af støtte til international launch vil festivalens internationale position have betydning for støttebeløbets størrelse.

Filminstituttet kan i særlige tilfælde f.eks. i samarbejde med Scandinavian Films, European Film Promotion eller andre kulturelle institutioner, have fokus på internationale festivaler hvortil der kan ansøges om støtte i forbindelse med danske films deltagelse på festivalen, også selvom denne ikke er en højt prioriteret lanceringsplatform.

Listen er sidst opdateret i marts 2022