OSCAR

Oscar-uddelingen afholdes i Dolby Theatre på Hollywood Boulevard i Los Angeles. Foto: Dolby Theatre

Udvælgelse af det danske Oscar-bidrag 
Det Danske Filminstitut koordinerer udvælgelsesprocessen af det danske bidrag til Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) i kategorien ”Best International Feature Film Award”. Udvælgelsen foregår i overensstemmelse med AMPAS-reglerne for The Academy Awards, som kan findes her:  Rules & Eligibility | Oscars.org | Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Administration af processen
Udvælgelseskomiteen sammensættes af Filminstituttet efter indstillinger fra de relevante brancheorganisationer. Den dansk udvælgelses komité skal registreres og godkende af administrationen hos AMPAS. Filminstituttets internationale afdeling indsamler materiale til udvælgelsesprocessen.

Udvælgelseskomité 
Ifølge AMPAS-reglerne skal den danske Oscar-komité omfatte mindst 50% kreative filmfolk med relation til den danske filmbranche jf  Rules & Eligibility | Oscars.org | Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Det danske Oscar-bidrag udvælges af en komité bestående af repræsentanter fra den danske filmbranche. Alle repræsentanter skal have stor faglig erfaring og kendskab til AMPAS og lanceringen af dansk film internationalt. Komitéen består af følgende repræsentanter: 

• En (1) producent indstillet af Producentforeningen 
• En (1) instruktør indstillet af Danske Filminstruktører 
• En (1) distributør indstillet af Danske Biografer 
• En (1) filmjournalist indstillet af Danske Filmkritikere 
• En (1) filmfotograf indstillet af Dansk Filmfotograf Forbund 
• En (1) manuskriptforfatter indstillet af Danske Dramatikere 
• En (1) filmklipper, indstillet af Dansk Filmklipperselskab 
• To (2) repræsentanter fra Filminstituttet 

Komitéens repræsentanter kan maksimalt sidde i seks (6) år. 

Forpersonen har udslagsgivende stemme ved uafgjort stemmefordeling.

Juryens medlemmer skal iagttage tavshedspligten om juryens arbejde. 

Udvalget skal registreres og godkendes af administrationen på AMPAS. Yderligere information om reglerne kan findes på: https://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility

Filminstituttet sørger for tilmeldingen. Kontaktoplysninger for tilmelding: international@dfi.dk 

Juryens medlemmer har tavshedspligt omkring juryens arbejde. I tilfælde af stemmelighed udskiftes eller udskilles et jurymedlem fra afstemningen.

Processen
Udvælgelseskomiteen mødes to gange. Første gang ultimo august, for at sammensætte en shortlist på tre film samt anden gang ultimo september, for at tage den endelige beslutning om, hvilken af de tre shortlistede film, der skal indstilles som den danske Oscar kandidat i kategorien ”Best International Feature Award”. Deadline for tilmelding af den danske kandidat hos AMPAS er d. 2. oktober, 2023.

På udvalgets første møde, gennemgås listen af tilmeldte film og hvert medlem fremhæver tre film, til en shortliste. Herefter gennemgås samtlige film, der har været fremhævet. Filminstituttets festivalkonsulent uddyber relevant information omkring de udvalgte titler. Herunder international festival launch, international pressemodtagelse, samt eventuel Nordamerikansk distribution. Udvalget finder enighed om en shortlist på tre film ved en afstemning. Straks efter mødets bliver denne beslutning udmeldt via en pressemeddelelse fra Filminstituttets Kommunikationsafdeling. 

På det afsluttende møde, ultimo september, besluttes det endeligt, hvilken film der skal tilmeldes, efter en supplerende drøftelse af de tre film, der optræder på shortlisten. Her vægtes nye informationer omkring filmenes internationale modtagelse højt.

Efter beslutningen omkring valget af film, orienterer Forpersonen filmholdet bag den udvalgte film og Festivalkonsulenten orienter de to øvrige filmhold. Herefter bliver beslutningen, omkring komiteens udvælgelse af årets danske film, udmeldt via en pressemeddelelse fra Filminstituttets Kommunikationsafdelingen kanaler og filmen tilmeldes officielt som Danmarks Oscar-kandidat til AMPAS i kategorien ”Best International Feature Film Award”.

Producenter af kort fiktion, korte og lange dokumentarfilm samt kort animation tilmelder selv filmtitler til Oscar-prisuddelingen. Dokumentarfilm kan også kvalificeres ved at vinde hovedpriser på udvalgte festivaler. Listen over festivalerne og priserne findes beskrevet i Oscar-regulativerne.

For kortfilms vedkommende kan de også kvalificeres ved at vinde hovedprisen på festivaler udpeget af AMPAS. Der kan ikke ansøges om støtte til prækvalificeringsfasen, heller ikke til biografvisninger i USA.

Læs nærmere om ansøgningsproceduren i Oscar-vejledningen, som er tilgængelig her på siden.

Ansøgning til Oscar-kampagne i udvalgte kategorier

SE OGSÅ

Kontakt

Anne Marie Kürstein
Festivalkonsulent, dokumentar
Tlf. +45 4041 4697
kurstein@dfi.dk

Lizette Gram Mygind
Festivalkonsulent, spillefilm
Tlf. +45 2482 3758
lizetteg@dfi.dk

Signe Egemose Agger
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3517
signea@dfi.dk