Dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter - Minor koproduktioner

"Miraklet i Gullspång" er instrueret af Maria Frederiksson, og produceret af Ballad Film (S) i koproduktion med Good Company Pictures. (Foto: Pia Letho)

Formål med støtteordningen

Støtte til danske producenters deltagelse i internationale koproduktioner af dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter har til formål at styrke den danske kort- og dokumentarfilmbranche i bred forstand ved at styrke samarbejdet mellem danske og udenlandske producenter, inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i den danske filmbranche, og generelt understøtte dansk films muligheder for at opnå international finansiering.

Hvilke film kan støttes?

Der støttes 5-7 dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter om året med udenlandsk hovedproducent.

Støtte til film med udenlandsk hovedproducent forudsætter at ansøgningen kommer fra en dansk producent, at der er tale om dansk kreativ eller teknisk deltagelse i produktionen, samt at der er indgået en distributionsaftale eller LOC om dansk biografdistribution, udsendelse i dansk tv eller anden landsdækkende distribution rettet mod et dansk publikum, samt at major finansieringen er bekræftet ved skriftlige aftaler.

Af film støttet i de sidste år kan nævnes DØTRE (Jenifer Malmquist), NATTEBARN/NIGHTCRAWLERS ( Sverre Kvamme, Petter Aaberg ), OUTSIDE (Olha Zurba), PETTITE FILLE/LITTLE GIRL (Sébastian Lifshitz)

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen skal komme fra et dansk produktionsselskab.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages af en af de tre konsulenter for dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter. Det er i øjeblikket Frank Piasecki Poulsen, Heidi Kim Andersen og Tone Mygind Rostbøll. Sidstnævnte har særligt fokus på film til børn og unge. Ulla Katrine Hæstrup tiltræder som barselsvikar for Tone Mygind Rostbøll d. 25.9.2023.

I behandlingen vurderes det kreative og økonomiske samarbejde mellem dansk og udenlandsk producent herunder tidligere samarbejder og fremtidige planer, den danske andel af det kreative og tekniske samarbejde, den kunstneriske kvalitet samt distributionspotentiale.

Ved afslag er det ikke muligt at genansøge om produktionsstøtte til samme projekt, med mindre Filminstituttet vurderer, at projektet har undergået væsentlige ændringer.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning skal pr. november 2023 indsendes via online støtteportal - yderligere info følger. Yderligere information, støttevilkår mm se dokumenter i højrespalten. 

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Deadlines


2023
Torsdag den 2.marts kl. 12.000 CET
Torsdag den 10.august kl. 12.00 CET

Via online støtteportal fra:
Torsdag den 2. november kl. 12.00 CET

Ret til ændringer forbeholde

Dokumenter til afslutning

Kontakt

Ane Mandrup
Afdelingschef
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk

Søren Tarp
Producer
Tlf. +45 33743536
soerent@dfi.dk

Ditte Drehn
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3537
ditted@dfi.dk