Spillefilm - Markedsordning

'Bastarden' er instrueret af Nikolaj Arcel og produceret af Zentropa. Filmen er støttet af Filminstituttets markedsordning.

Formål med støtteordningen

Markedsordningen retter sig mod film med særligt vægt på populærkulturelle kvaliteter.
Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige film, således at det samlede udbud - i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og på denne ordning især publikumsappel - fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur. 

Støtten kan gives til: 

  • Udvikling hvor udgifter til manuskript kan indgå
  • Produktion 

Hvilke film kan støttes?

De filmprojekter, der bliver støttet under Markedsordningen må forventes at sælge mere end en gennemsnitlig dansk spillefilm i biografbilletter i danske biografer. Der produktionsstøttes 7 – 9 film om året. 

Ansøgningerne bliver vurderet med hensyn til fortælling, publikum, distribution, markedsføring og filmens samlede økonomiske bæredygtighed. 

25% af de støttede film, svarende til ca. 2 film pr. år kan have et lavere publikumspotentiale, disse film skal have en tydelig målgruppe til børn og unge.

Eksempler på film, som har fået støtte under Markedsordningen er:
De forbandede år, Klovn The Final, Kollission, Far til fire i solen og Ser du månen, Daniel

Hvem kan ansøge?

Markedsordningen støtter først og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm. 
Udvikling og produktionsstøtte kan ydes til en producent og skal have en instruktør tilknyttet. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgning om udviklings- og produktionsstøtte under Markedsordningen behandles ved 4 årlige ansøgnings-deadlines. 

Til ordningen er knyttet en redaktion bestående af 2 repræsentanter fra DFI samt 3 eksterne film- og markedssagkyndige repræsentanter fra filmbranchen. 

De eksterne medlemmer er: 

  • Sune Lind Thomsen (stedfortræder Pernille Gregersen) indstillet af Producentforeningen 
  • My Thordal Boe  (stedfortræder Thorbjørn Christoffersen) indstillet af Danske Filminstruktører 
  • Lars Langballe (stedfortræder Louise Hagemann) indstillet af Foreningen af danske filmudlejere i Danmark 

Filminstituttets direktion har som medlemmer af redaktionen udpeget: 

  • Marianne Moritzen, afdelingschef for spillefilm 
  • Lena Juhl Seidelin, lanceringskonsulent 

Redaktionen er udpeget for en 2-årig periode indtil 31. december 2024. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Støtte fra Markedsordningen er topfinansiering, og det betyder, at 30% af filmens finansiering skal være skriftlig bekræftet på ansøgningstidspunkt. 

Ovenstående er gældende for produktionsansøgninger. 

Alle produktionsansøgninger med korrekt procentuel finansiering bekræftet kommer til projektsamtale.

Ansøgning sendes til markedsordningen@dfi.dk.
Information om ansøgningsfrister for produktionsansøgninger, støttevilkår og ansøgningsskemaer – se venligst højre spalte. 

Nye formater og tværmedielle projekter

Markedsordningen for spillefilm har mulighed for at støtte projekter, der supplerer spillefilm med udgivelser i andre medieformater. Disse supplerende formater i et samlet tværmedielt projekt kan både støttes i udviklingsfaser og i produktionsfasen.

Ansøgning kan både finde sted som en samlet ansøgning sammen med spillefilmen eller som separat ansøgning, men det er en forudsætning at det ene format i det samlede projekt er en spillefilm.

Uanset skal der søges om støtte til nye formater ved at bruge de samme ansøgningsskemaer mv. som ved traditionelle filmiske projekter, og ansøgning kan kun ske ved Markedsordningens ansøgningsfrister.

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Deadlines

Datoer er med forbehold for ændringer

22. august 2023 kl. 12.00
Projektsamtaler 28.-29. september 2023
Afgørelse 6. oktober 2023

24. oktober 2023 kl. 12.00
Projektsamtaler 23.-24. november 2023
Afgørelse 1. december 2023

23. januar 2024 kl. 12.00
Projektsamtaler 22.-23. februar 2024
Afgørelse 1. marts 2024

16. april 2024 kl. 12.00
Projektsamtaler 23.-24. maj 2024
Afgørelse 31. maj 2024

20. august 2024 kl. 12.00
Projektsamtaler 26.-27. september 2024
Afgørelse 4. oktober 2024

22. oktober 2024 kl. 12.00
Projektsamtaler 21.-22. november 2024
Afgørelse 29. november 2024

 

Kontakt

Malene Blenkov
Fiktionschef
Tlf. +45 4075 8100
maleneb@dfi.dk

Tine Engelbrecht
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3626
tinee@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Redaktør for Publikumsudvikling
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk