Spillefilm - Markedsordning

"Ternet Ninja 2" er instrueret af Anders Matthesen og Thorbjørn Christoffersen og produceret af A. Film Production. Filmen er støttet af Filminstituttets markedsordning.

Formål med støtteordningen

Markedsordningen retter sig mod film med særligt vægt på populærkulturelle kvaliteter.
Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige film, således at det samlede udbud - i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og på denne ordning især publikumsappel - fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur. 

Støtten kan gives til: 

  • Udvikling hvor udgifter til manuskript kan indgå
  • Produktion 

Hvilke film kan støttes?

De filmprojekter, der bliver støttet under Markedsordningen må forventes at sælge mere end en gennemsnitlig dansk spillefilm i biografbilletter i danske biografer. Der produktionsstøttes 7 – 9 film om året. 

Ansøgningerne bliver vurderet med hensyn til fortælling, publikum, distribution, markedsføring og filmens samlede økonomiske bæredygtighed. 

25% af de støttede film, svarende til ca. 2 film pr. år kan have et lavere publikumspotentiale, disse film skal have en tydelig målgruppe til børn og unge.

Eksempler på film, som har fået støtte under Markedsordningen er:
De forbandede år, Klovn The Final, Kollission, Far til fire i solen og Ser du månen, Daniel

Hvem kan ansøge?

Markedsordningen støtter først og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm. 
Udvikling og produktionsstøtte kan ydes til en producent og skal have en instruktør tilknyttet. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgning om udviklings- og produktionsstøtte under Markedsordningen behandles ved 4 årlige ansøgnings-deadlines. 

Til ordningen er knyttet en redaktion bestående af 2 repræsentanter fra DFI samt 3 eksterne film- og markedssagkyndige repræsentanter fra filmbranchen. 

De eksterne medlemmer er: 

  • Rikart Købke (stedfortræder Sune Lind Thomsen) indstillet af Producentforeningen 
  • My Thordal Boe (stedfortræder Annette K. Olesen) indstillet af Danske Filminstruktører
  • Louise Hagemann (stedfortræder Jon Stephansen) indstillet af Foreningen af danske filmudlejere i Danmark 

Filminstituttets direktion har som medlemmer af redaktionen udpeget: 

  • Marianne Moritzen, afdelingschef for spillefilm 
  • Lena Juhl Seidelin, lanceringskonsulent 

Redaktionen er udpeget for en 2-årig periode indtil 31. december 2022. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Støtte fra Markedsordningen er topfinansiering, og det betyder, at 30% af filmens finansiering skal være skriftlig bekræftet på ansøgningstidspunkt. 

Ovenstående er gældende for produktionsansøgninger. 

Alle produktionsansøgninger med korrekt procentuel finansiering bekræftet kommer til projektsamtale.

Ansøgning sendes til markedsordningen@dfi.dk.
Information om ansøgningsfrister for produktionsansøgninger, støttevilkår og ansøgningsskemaer – se venligst højre spalte. 

Nye formater og tværmedielle projekter

Markedsordningen for spillefilm har mulighed for at støtte projekter, der supplerer spillefilm med udgivelser i andre medieformater. Disse supplerende formater i et samlet tværmedielt projekt kan både støttes i udviklingsfaser og i produktionsfasen.

Ansøgning kan både finde sted som en samlet ansøgning sammen med spillefilmen eller som separat ansøgning, men det er en forudsætning at det ene format i det samlede projekt er en spillefilm.

Uanset skal der søges om støtte til nye formater ved at bruge de samme ansøgningsskemaer mv. som ved traditionelle filmiske projekter, og ansøgning kan kun ske ved Markedsordningens ansøgningsfrister.

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Deadlines

Datoer er med forbehold for ændringer

23. august 2022 kl. 12.00
Projektsamtaler 22.-23. september 2022
Afgørelse 30. september 2022

25. oktober 2022 kl. 12.00
Projektsamtaler 24.-25. november 2022
Afgørelse 2. december 2022

24. januar 2023 kl. 12.00
Projektsamtaler 23.-24. februar 2023
Afgørelse 3. marts 2023

18. april 2023 kl. 12.00
Projektsamtaler 25.-26. maj 2023
Afgørelse 2. juni 2023

22. august 2023 kl. 12.00
Projektsamtaler 28.-29. september 2023
Afgørelse 6. oktober 2023

24. oktober 2023 kl. 12.00
Projektsamtaler 23.-24. november 2023
Afgørelse 1. december 2023

Kontakt

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Tine Engelbrecht
Projektkoordinator
Tlf. +45 2086 2098
tinee@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Strategisk leder af Publikum tættere på
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk