Spillefilm - Konsulentordningen

"Du som er i himlen" er instrueret af Tea Lindeburg og produceret af Motor. Filmen er støttet af Filminstituttets konsulentordning.

Formål med støtteordningen

Konsulentordningen for spillefilm har til formål at støtte den gode fortællekunst. 

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud - i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og publikumsappel - fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes som støtte til manuskriptudarbejdelse, til udvikling og til produktion. 

Hvilke film kan støttes?

De filmprojekter, der bliver støttet under konsulentordningen, skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter. Der er ingen særlige krav til genre eller publikumsappel, og konsulentordningen støtter film i alle budgetstørrelser. Der bliver hvert år bevilget produktionsstøtte til 10 - 12 spillefilm under konsulentordningen. 

Som eksempler på film støttet under konsulentordningen kan nævnes 
Onkel, Undtagelsen, Vores mand i Amerika, Drømmebyggerne og Dronningen

Hvem kan ansøge?

Konsulentordningen støtter først og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm. 

Produktions- og udviklingsstøtte kan ydes til en producent. Støtte der kun omhandler udvikling af manuskript kan ydes til en instruktør, forfatter eller producent. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages løbende af en af de tre spillefilmkonsulenter. Det er i øjeblikket Kalle Bjerkø, Silje Riise Næss (stopper d. 1/7), Annette K. Olesen (starter d. 1/8) samt Lotte Svendsen (med særligt fokus på film til børn og unge). 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, standardkontrakt, ansøgningsskema, budgetformular mm findes i højrespalten. 

Nye formater og tværmedielle projekter

Konsulentordningen for spillefilm har mulighed for at støtte projekter, der supplerer spillefilm med udgivelser i andre medieformater. Disse supplerende formater i et samlet tværmedielt projekt kan både støttes i udviklingsfaser og i produktionsfasen.

Ansøgning kan både finde sted som en samlet ansøgning sammen med spillefilmen eller som separat ansøgning, men det er en forudsætning at det ene format i det samlede projekt er en spillefilm.

Uanset skal der søges om støtte til nye formater ved at bruge de samme ansøgningsskemaer mv. som ved traditionelle filmiske projekter.

Lavbudgetfilm

På konsulentordningen for spillefilm er der mulighed for at søge støtte til lavbudgetfilm. Muligheden er gældende fra 15. november 2021.


 

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Kontakt

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Tine Engelbrecht
Projektkoordinator
Tlf. +45 2086 2098
tinee@dfi.dk

Inge Villumsen
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk

Lotte Svendsen
Filmkonsulent, børn og unge
Tlf. +45 2326 2006
lottes@dfi.dk

Kalle Bjerkø
Filmkonsulent, spillefilm
Tlf. +45 3013 0419
kalleb@dfi.dk

Silje Riise Næss
Filmkonsulent
Tlf. +45 3374 3407
siljern@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Strategisk leder af Publikum tættere på
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Lena Seidelin
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2712 7542
lenaj@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Flemming Kaspersen
Redaktør
Tlf. +45 3374 3429
flemmingk@dfi.dk