Spillefilm - Konsulentordningen

"Du som er i himlen" er instrueret af Tea Lindeburg og produceret af Motor. Filmen er støttet af Filminstituttets konsulentordning.

OBS!
14-04-2023:Pga. en fejl kan man risikere at miste indtastet data, hvis man ikke gemmer sin ansøgningskladde løbende. Det er derfor vigtigt at man aktivt gemmer sin ansøgning ca. hvert 15 minut, når man arbejder i Støtteportalen. Vi arbejder på at udbedre fejlen.

Ansøgninger til Spillefilm Konsulentordningen skal fra februar 2023 indsendes via Filminstituttets Støtteportal. Linket findes til højre på denne side. Der skal anvendes NEM-ID Medarbejdersignatur.

Formål med støtteordningen

Konsulentordningen for spillefilm har til formål at støtte den gode fortællekunst. 

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud - i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og publikumsappel - fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes som støtte til manuskriptudarbejdelse, til udvikling og til produktion. 

Hvilke film kan støttes?

De filmprojekter, der bliver støttet under konsulentordningen, skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter. Der er ingen særlige krav til genre eller publikumsappel, og konsulentordningen støtter film i alle budgetstørrelser. Der bliver hvert år bevilget produktionsstøtte til 10 - 12 spillefilm under konsulentordningen. 

Som eksempler på film støttet under konsulentordningen kan nævnes 
Onkel, Undtagelsen, Vores mand i Amerika, Drømmebyggerne og Dronningen

Hvem kan ansøge?

Konsulentordningen støtter først og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm. 

Produktions- og udviklingsstøtte kan ydes til en producent. Støtte der kun omhandler udvikling af manuskript kan ydes til en instruktør, forfatter eller producent. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages løbende af en af de tre spillefilmkonsulenter. Det er i øjeblikket Kalle Bjerkø, Annette K. Olesen samt Lotte Svendsen (med særligt fokus på film til børn og unge). 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, standardkontrakt, ansøgningsskema, budgetformular mm findes i højrespalten. 

Nye formater og tværmedielle projekter

Konsulentordningen for spillefilm har mulighed for at støtte projekter, der supplerer spillefilm med udgivelser i andre medieformater. Disse supplerende formater i et samlet tværmedielt projekt kan både støttes i udviklingsfaser og i produktionsfasen.

Ansøgning kan både finde sted som en samlet ansøgning sammen med spillefilmen eller som separat ansøgning, men det er en forudsætning at det ene format i det samlede projekt er en spillefilm.

Uanset skal der søges om støtte til nye formater ved at bruge de samme ansøgningsskemaer mv. som ved traditionelle filmiske projekter.

Mød filmkonsulenten: Lotte Svendsen

Mød filmkonsulenten: Kalle Bjerkø

 

Support

Spørgsmål til Filminstituttets Støtteportal kan stilles til følgende mail-adresse eller telefonnummer
Mail: stoetteportal@dfi.dk
Tlf: 3374 3444

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Kontakt

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Ole Wendorff-Østergaard
Producer
Tlf. +45 3374 3480
olew@dfi.dk

Tine Engelbrecht
Projektkoordinator
Tlf. +45 2086 2098
tinee@dfi.dk

Inge Villumsen
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk

Kirstine Vinderskov
Filmkonsulent, børn og unge
kirstinev@dfi.dk

Kalle Bjerkø
Filmkonsulent, spillefilm
Tlf. +45 3013 0419
kalleb@dfi.dk

Annette K. Olesen
Filmkonsulent
Tlf. +45 3374 3565
annetteko@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Strategisk leder af Publikum tættere på
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Lena Seidelin
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2712 7542
lenaj@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Flemming Kaspersen
Redaktør
Tlf. +45 3374 3429
flemmingk@dfi.dk