Spillefilm - Konsulentordningen

"Idioten" er instrueret af Kasper Rune Larsen og produceret af Stray Dog Productions. Filmen er støttet af Filminstituttets konsulentordning.

Formål med støtteordningen

Konsulentordningen for spillefilm har til formål at støtte den gode fortællekunst. 

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud - i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og publikumsappel - fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes som støtte til manuskriptudarbejdelse, til udvikling og til produktion. 

Hvilke film kan støttes?

De filmprojekter, der bliver støttet under konsulentordningen, skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter. Der er ingen særlige krav til genre eller publikumsappel, og konsulentordningen støtter film i alle budgetstørrelser. Der bliver hvert år bevilget produktionsstøtte til 10 - 12 spillefilm under konsulentordningen. 

Som eksempler på film støttet under konsulentordningen kan nævnes 
Onkel, Undtagelsen, Vores mand i Amerika, Drømmebyggerne og Dronningen

Hvem kan ansøge?

Konsulentordningen støtter først og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm. 

Produktions- og udviklingsstøtte kan ydes til en producent. Støtte der kun omhandler udvikling af manuskript kan ydes til en instruktør, forfatter eller producent. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages løbende af en af de tre spillefilmkonsulenter. Det er i øjeblikket Kalle Bjerkø, Annette K. Olesen samt Kirstine Vinderskov (med særligt fokus på film til børn og unge). 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, standardkontrakt, ansøgningsskema, budgetformular mm findes i højrespalten. 

Nye formater og tværmedielle projekter

Konsulentordningen for spillefilm har mulighed for at støtte projekter, der supplerer spillefilm med udgivelser i andre medieformater. Disse supplerende formater i et samlet tværmedielt projekt kan både støttes i udviklingsfaser og i produktionsfasen.

Ansøgning kan både finde sted som en samlet ansøgning sammen med spillefilmen eller som separat ansøgning, men det er en forudsætning at det ene format i det samlede projekt er en spillefilm.

Uanset skal der søges om støtte til nye formater ved at bruge de samme ansøgningsskemaer mv. som ved traditionelle filmiske projekter.

Mød filmkonsulenten: Kalle Bjerkø

 

Support

Spørgsmål til Filminstituttets Støtteportal kan stilles til følgende mail-adresse eller telefonnummer
Mail: stoetteportal@dfi.dk
Tlf: 3374 3444

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Kontakt

Malene Blenkov
Fiktionschef
Tlf. +45 4075 8100
maleneb@dfi.dk

Ole Wendorff-Østergaard
Producer
Tlf. +45 3374 3480
olew@dfi.dk

Tine Engelbrecht
Projektkoordinator
Tlf. +45 2086 2098
tinee@dfi.dk

Inge Villumsen
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk

Kirstine Vinderskov
Filmkonsulent, børn og unge
Tlf. +45 2711 5722
kirstinev@dfi.dk

Kalle Bjerkø
Filmkonsulent, spillefilm
Tlf. +45 3013 0419
kalleb@dfi.dk

Annette K. Olesen
Filmkonsulent
Tlf. +45 3374 3565
annetteko@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Redaktør for Publikumsudvikling
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Lena Seidelin
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3374 3460
lenaj@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Flemming Kaspersen
Redaktør
Tlf. +45 3374 3429
flemmingk@dfi.dk