Q&A: Morten Hartz Kaplers

TALENTUDVIKLING. Aarhus Filmværksteds nye leder har sine tidlige filmerfaringer fra talentmiljøet på Det Danske Filminstitut. FILMupdate har talt med instruktør Morten Hartz Kaplers om hans nye job.

41-årige Morten Hartz Kaplers skiftede for nylig bopæl og arbejde i det parisiske ud til fordel for talentudviklingsmiljøet i den jyske hovedstad som leder af Aarhus Filmværksted.

"Dansk talentudvikling har i mange år overvejende sået, plejet og høstet små søde blomster. Jeg tror på dyrkelsen af ukrudt og kødædende planter."

Vejen til posten har været utraditionel, og instruktøren kan blandt andet skrive tidligere gøglerskoleelev og trapezartist på cv'et. Han er uddannet på den tjekkiske filmskole FAMU i Prag og siden den uafhængige filmskole SUPER16. I 2007 kom spillefilmdebuten "AFR", der blandt flere priser modtog Carl Th. Dreyer-prisen.

Aarhus Filmværksted

Aarhus Filmværksted er et åbent filmværksted, som støtter ikke-kommerciel filmproduktion, med det hovedformål at finde og udvikle nye filmiske talenter i den vestdanske region.

Filmværkstedet har modtaget økonomisk tilskud fra Det Danske Filminstitut siden 2006 og indgår i Aarhus Kommunes satsning på at opbygge et filmmiljø i Aarhus.

Værkstedets hovedopgave er at støtte nye, fortrinsvis unge, filmtalenter i deres faglige og kunstneriske udvikling, med det primære formål at hjælpe dem til uddannelse eller beskæftigelse inden for filmbranchen.

Støtten kan gives efter ansøgning om filmstøtte til Filmværkstedet og kan bestå i konsulenthjælp og produktionsudstyr. Værkstedet støtter årligt op mod 40 produktioner, med hovedvægten lagt på korte fiktionsfilm.

Læs mere om Aarhus Filmværksted.

Den 1. juni tiltrådte Morten Hartz Kaplers stillingen som leder af Aarhus Filmværksted, hvor han afløste H.P. Møller Andersen. Her fortæller han FILMupdate om sin nye post i det aarhusianske talentudviklingsmiljø.

Hvilke erfaringer fra dit liv i filmbranchen kan du trække på?

Som professionel filmskaber har jeg selv arbejdet på de store produktionsselskaber i Danmark, haft premiere på en spillefilm og været med på det internationale filmmarked. Samtidig har jeg også set kolleger løbe panden imod muren...

I kraft af mine egne erfaringer kan jeg give et friskt perspektiv på, hvad de unge skal forberede sig på, hvilke udfordringer de vil møde, og hvilke tanker og overvejelser de skal gøre sig, når de har taget beslutningen om at blive filmkunstnere.

Det er usædvanligt at have en spillefilminstruktør som leder af Filmværkstedet, og som sådan kan jeg fungere som mentor for de unge på både et personligt, kunstnerisk og fagligt plan.

Hvordan ser du talentudviklingen i dansk film generelt?

Som nødvendig. At tro, at talent er en konstant eksisterende masse, er ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Talentudvikling er nødvendig.

Når det er sagt, så mener jeg også, at man i dansk talentudvikling i alt for mange år overvejende har sået, plejet og høstet små søde blomster. Jeg tror på dyrkelsen af ukrudt og kødædende planter. Det er det vilde, det farlige, det kriminelle, det respektløse og det indignerede, som kan tilbyde fortællinger af betydning. Udfordre samfundets værdier, konsensus og magt.

Hvordan ser du talentudviklingen i Århus?

Talentudviklingen i Aarhus hænger nøje sammen med filmbranchens betingelser i Aarhus by og Vestdanmark. Ligesom bunden skal føde toppen med nye talenter, skal den professionelle top føde bunden med inspiration, faglighed, netværk og udsigt til beskæftigelse. Det er derfor særdeles positivt, at Aarhus Kommune har besluttet at gøre film til et af sine erhvervs-indsatsområder i 2014-17.

Politikerne har fået øjnene op for, at film ikke kun er kunst, men en industri. For hver krone, Den Vestdanske Filmpulje giver ud, kommer der 4 kroner igen. Det betyder beskæftigelse, og det betyder igen en styrkelse af talentudviklingen. Aarhus Kommune har et ønske om at styrke Den Vestdanske Filmpulje, og det kan jeg kun bifalde.

Som jeg oplever situationen i Aarhus, mangler man at gå det sidste lille stykke vej for at skabe betingelserne, der garanterer en bæredygtig, lokalt forankret filmindustri.


Aarhus Filmværksted støttes af Det Danske Filminstitut.

AAFV_logo