Streamingtjenesternes bidrag er både nødvendig og rigtig

MEDIEPOLITIK. Filminstituttets direktør Claus Ladegaard håber, at en ny EU-dom, der tvinger Netflix til at betale til tysk filmproduktion, kan være med til at skubbe på for en lignende model herhjemme.

EU-Domstolen har netop afgjort, at Netflix skal bidrage økonomisk til produktion af film og tv i Tyskland. Sagen er opstået, efter at tysk lov i 2014 pålagde streamingtjenester at bidrage økonomisk til det tyske filminstitut (Filmförderungsanstalt eller FFA), der som Det Danske Filminstitut støtter film- og tv-produktion. Det var Netflix ikke villig til.

Netflix prøvede sagen hos EU-Domstolen med et argument om, at Netflix ikke har pligt til at følge tysk lov, da streamingtjenesten er etableret i Holland. Det var dog ikke et argument, som EU-Domstolen godtog, og den afviste derfor sagen. På den baggrund skal Netflix betale et samlet bidrag til FFA for perioden fra 2014 og frem.

Godt at Tyskland har taget slagsmålet

EU-Kommissionen foreslog i 2016 en modernisering af EU's fælles retningslinjer på medieområdet, og siden har især udsigten til at få streamingtjenesterne til at bidrage økonomisk til europæisk indhold domineret debatten. Også Det Danske Filminstituttet foreslår muligheden i sit medie- og filmpolitiske oplæg for 2019-2022 og beskriver i oplægget, hvordan streamingtjenesternes bidrag kan være med til at genopbygge dansk film- og tv-økonomi. 

Claus Ladegaard, direktør for Filminstituttet, udtaler:

"EU-Domstolens afgørelse viser, at Kommissionens forslag om at forpligte streamingtjenesterne til at bidrage til europæisk indholdsproduktion er både nødvendig og den rigtige vej at gå. Muligheden for at sikre kulturel værdi og identitet i Europa skabes blandt andet gennem levende billeder, og det koster penge – penge som producenter i dag taber, mens mastodontaktører vinder på ulige konkurrencevilkår. Jeg er glad for, at Tyskland har taget slagsmålet med Netflix. Samtidig ser jeg også frem til at samarbejde med de nye aktører i branchen som fx Netflix."

Streamingtjenesterne til debat på Bornholm

Filminstituttet arrangerer en debat af streamingtjenesterne på Folkemødet på Bornholm. Her vil et panel af politikere og branchefolk drøfte spørgsmålet om netop tjenesternes økonomiske forpligtigelse til at bidrage til dansk indhold. Arrangementet finder sted lørdag den 16. juni kl. 11.00-11.50.
 

Arbejder for en lignende model herhjemme

Filminstituttet arbejder for, at politikerne herhjemme vil skabe mulighed for en tilsvarende model i Danmark. 

For Filminstituttet er det afgørende, at det økonomiske engagement er med til fortsat at sikre produktioner, som har kvalitetsmæssige og kulturelle værdier som grundkriterier – det vil sige produktioner, som hovedsageligt tager udgangspunkt i og lægger vægt på Danmark som kulturel modtager og afsender. Lignende kriterier kendes fra Filminstituttets eksisterende støtteordninger som Konsulent- og Markedsordningen samt Public Service Puljen. Modellen bygger på, at streamingtjenesterne bidrager med en del af deres omsætning til det eksisterende støttesystem – som i Tyskland. 

Filminstituttet anbefaler derimod ikke den model, hvor streamingtjenesterne blot er forpligtiget til selv at anvende en vis sum penge på dansk produktion. Filminstituttet forudser, at den model er helt utilstrækkelig til at sikre kulturel værdi og mangfoldighed i dansk film- og tv-produktion. 

Baggrund

Status for de europæiske forhandlinger er, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er blevet enige om hovedelementerne i direktivet om regulering af medietjenester i Europa (AVMS-direktivet). 

Af særlig interesse for dansk indholdsproduktion er artikel 13, som giver medlemsstaterne mulighed for at indføre krav om finansielt bidrag til indholdsproduktion, om at indholdsudbydernes katalog skal have 30 % europæisk indhold, og om at dette indhold skal have en fremtrædende placering hos tjenesten. Næste forhandling finder sted den 6. juni, hvorefter en endelig tekst forventes klar til vedtagelse.

I Tyskland udgør bidragssatsen fra 2017 2,5 % af en streamingtjenestes omsætning i landet.

Tags: medieaftale