VIDSTE DU? Hjemmepublikum i en coronatid

ANALYSE. Befolkningens film- og serieforbrug steg markant under nedlukningen, og det var især de abonnementsbetalte streamingtjenester, der blev benyttet oftere.

Det vil nok ikke overraske mange, at en stor del af danskerne øgede deres forbrug af film og serier under nedlukningen, hvor mange var hjemsendt fra arbejde eller studie, og biografer og andre kulturelle tilbud var utilgængelige. Data viser, at knap 1/3 af danskerne så flere film, mens lidt over 1/3 så flere serier under nedlukningen.

Dykker man lidt dybere ned i data, viser det sig, at det især var de 15-25-årige, som øgede deres forbrug, hvorimod langt flere blandt de ældre aldersgrupper fastholdt deres filmfrekvens. Samme billede ses i forhold til serieforbruget. Her er der også lidt flere blandt kvinder end mænd, der øgede deres serieforbrug.

Især de abonnementsbetalte streamingtjenester blev benyttet oftere

Når man ser på, hvor det øgede forbrug af film og serier fandt sted, viser det sig, at der faktisk var øget forbrug på stort set alle platforme.

Det var især de abonnementsbetalte tjenester, der blev brugt oftere, men også tv-kanalernes tjenester som DRTV og TV 2 Play oplevede en stor vækst.

Netflix og DR er fortsat størst, men…

Det er fortsat Netflix og DRTV, der er de mest udbredte tjenester, men det var andre, der havde størst vækst i corona-tiden.

Udover at mange benyttede deres film- og serietjenester oftere under nedlukningen, så fik corona-nedlukningen også flere til at prøve nye tjenester. Grafen nedenfor viser udbredelsen af de 20 mest udbredte tjenester i Danmark, hvor den gule farve viser andelen af nye brugere.

På helt overordnet plan har de nye brugere ikke rykket ved styrkeforholdet mellem tjenesterne, hvor det er fortsat Netflix og DRTV, der er langt de mest udbredte, men der har været nye brugere på de fleste af tjenesterne – ikke mindst flere af de transaktionsbaserede tjenester, hvor man kan købe eller leje film digitalt.

I Danmark er Blockbuster den mest udbredte transaktionsbaserede tjeneste, og den blev før corona benyttet af 8 % af befolkningen. De har under nedlukningen øget deres brugerskare til samlet nu 10% af befolkningen, altså en vækst på hele 25%. Læs også interview med Blockbusters direktør Casper Hald om, hvordan nedlukningen har påvirket deres forretning.

Hvad så danskerne så?

Nu da vi kan konstatere, at danskerne generelt har set flere film og serier under nedlukningen, er det også interessant at kigge nærmere på nogle af de film og serier, som har været i vælten under nedlukningen.

Netflix dokumentarserien ’Tiger King’, en ret utrolig historie om den karismatiske tigerpark-ejer Joe Exotic og hans rival Carole Baskin, har været meget omtalt i medierne og er set af 16% af befolkningen over 15 år – svarende til 880.000 seere. Til sammenligning er det flere end fx DR’s serie ’Når støvet har lagt sig’ – som 14 % angiver at have set. ’Tiger King’ har især været populær blandt de 15-35-årige, hvor helt op mod hver tredje har set serien, og flere kvinder end mænd.

Dansk dokumentar har også været populært. Serien 'Scandinavian Star' om tragedien på færgen af samme navn blev vist på DR og er set af 12% af danskerne. Den har haft en mere jævn udbredelse mellem kønnene, og havde noget mindre fat i de helt unge, men til gengæld flere i de modne aldersgrupper.

Af andre interessante nedslag kan nævnes Netflix's serie ’Pandemic’, der ramte rent på aktualitet. Den er set af 3% svarende til 145.000 seere, mens Steven Soderbergs pandemifilm ’Contagion’ fra 2011 er set af 9% svarende til 440.000.

Begge førnævnte titler havde dystre tematikker, og noget tyder på, at unge havde lyst til noget i en markant "lettere" afdeling som fx reality-serien ’Too Hot To Handle’ på Netflix. Det er relativt nyt, at Netflix har bevæget sig ind i reality-genren, og data tyder på, det ikke er helt dumt. ’Too Hot To Handle’ er set af 5 % af befolkningen svarende til 245.000. Serien har som sagt en meget ung profil – mere end 22 % af de 15-25-årige har set den, hvilket ingen over 50 år har. Og så er der dobbelt så mange kvinder som mænd, der har set med.

Baggrund

Filminstituttet har i tiden under – og her efter – nedlukningen af biografmarkedet i en række undersøgelser løbende fulgt publikums holdninger og adfærd i forhold til deres film og serieforbrug. Dette har resulteret i to tidligere udgivelser, hver bestående af 10 indsigter med fokus på publikum og biografen.

Kontakt

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

I denne udgave kigger vi nu andetsteds end biografen og retter fokus på film og serieforbruget i de danske hjem – det man i filmbranchen kalder for home entertainment.

Indsigterne er baseret på data fra en række kvantitative spørgeskemaundersøgelser udført i samarbejde med analysevirksomheden YouGov. Data er indsamlet i hhv. april, maj og juni i år. Analysen er baseret på mindst 1.300 interview per runde i et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 15 år.

Tags: tal og fakta