Dreyer-samlingen

Du skal ære din Hustru. Palladium (Carl Th. Dreyer ,DK, 1925). På billedet ses Johannes Meyer i rollen som Victor Frandsen, Karin Nellemose som datteren Karen og Mathilde Nielsen som Mads, Victors gamle barnepige. ©Palladium/DFI
Der er gennem årene skrevet flere end 60 bøger om Dreyer og hans værker. Dertil kommer et utal af artikler. Filminstituttets forskningsbibliotek rummer en af verdens største samlinger af bøger og tidsskrifter om film og TV og endvidere en lang række uvurderlige særsamlinger om både enkeltpersoner og selskaber – heriblandt den store Carl Th. Dreyer-samling.

Filminstituttets Carl Th. Dreyer-samling

Samlingen rummer først og fremmest omfattende donationer fra Dreyers bo, som blev overleveret til Det Danske Filmmuseum (nu DFI / Museum & Cinematek) i efteråret 1975 – en unik samling af instruktørens arbejdspapirer samt originalmanuskripter og researchmateriale til flere af hans urealiserede filmprojekter, bl.a. 'Jesus af Nazaret' og 'Mary Stuart'. Herudover findes private breve, fotografier, udklip, filmpriser og dele af hans bogsamling. Dertil kommer Filminstituttets udklipsmateriale samt bog- og artikelsamling.

Database over Carl Th. Dreyer-samlingen

Den omfattende arkivaliesamling opbevares hovedsageligt i Filminstituttets Carl Th. Dreyer Study Centre i Gothersgade. Den består af manuskripter, breve, produktionsrelaterede dokumenter, avisudklip, private noter og optegnelser, bøger, billeder, researchmateriale og meget, meget mere. Dokumenterne katalogiseres i en database (bibliotekets eksisterende Aleph-system) med omfattende emneordsindeksering. Sideløbende med dette arbejde udvælges relevante materialer til digitalisering. Derudover vurderes materialernes tilstand af Filminstituttets konservator, som er ansvarlig for ompakning og en optimal opbevaring af samlingen.

Samlingen er opdelt på følgende måde:

 • I: Enkelte film og filmprojekter 
  A: Spillefilm 
  B: Spillefilmprojekter 
  C: Kortfilm 
  D: Kortfilmprojekter
 • II: Korrespondance 
  A: Blandet korrespondance 
  B: Korrespondance med Blevins Davis 
  C: Korrespondance med Leiser & Morris 
  D: Diverse korrespondance med sagførerkontoret, Skindergade 
  E: Fødselsdagsbreve og -telegrammer
 • III: Dagmarteatret
 • IV: Privat bibliotek
 • V: Udklipssamling (herunder ca. 1.000 originaludklip med klummen 'Livet i byretten')
 • VI: Diverse materiale (effekter m.m.)

Samlingen er delvist registreret i tre papirregistranter:

 • Museets registrant over Dreyers arbejdsmaterialer til enkelte film og filmprojekter (I) 
  Består af 9 ringbind hvori hver arkivalieenhed er beskrevet. Der er udarbejdet et register til indholdet af registranten.
 • Museets registrant over Dreyers korrespondance (II) 
  Består af 3 ringbind hvori hvert brev til og fra Dreyer er kort beskrevet. 
  Del III-VI af hovedsamlingen er endnu ikke registreret.
 • DRs registrant over Jesusfilmen 
  En registrant bestående af 2 ringbind udarbejdet af Danmarks Radio i forbindelse med produktionen af tv-udsendelsen 'Et livsværk - Carl Th. Dreyers Jesusfilm' (1970).
 •