Proveniens

Thorvaldsen. Dansk Kulturfilm (Carl Theodor Dreyer, DK, 1949). ©DFI
Arkivalierne i Carl Th. Dreyer-samlingen hidrører fra forskellige donationer og kilder. I den kommende database vil det være angivet i forbindelse med hver enkelt registrering, hvilken af de fem nedenstående donationer materialet stammer fra.

Dreyers bo

I efteråret 1975 fik Det Danske Filmmuseum af Carl Th. Dreyers bo doneret en stor samling af Dreyers arbejdspapirer (overvejende korrespondance og researchmateriale) primært dækkende hans tre sidste film: 'Vredens Dag', 'Ordet' og 'Gertrud' samt to af hans store filmprojekter 'Medea' og 'Mary Stuart'. Desuden indeholdt donationen originalmanuskripter til stort set alle Dreyers film/projekter og en større samling af hans klumme 'Livet i Byretten', publiceret fem-seks gange ugentligt i B.T. i perioden 1936-39.

DR

Nogle år tidligere havde Filmmuseet fra Danmarks Radio (TV-Kulturafdelingen, Film-Sektionen) modtaget en samling af materialer relateret til Dreyers omfattende filmprojekt 'Jesus af Nazaret'. Dreyers research til dette projekt bestod af 7 kasser hidrørende fra fru Ebba Dreyers kælder og 3 kasser, som blev fundet i et pakhus i Jerusalem – efter sigende materialer, som Dreyer fik sendt til Israel i 1955 i overbevisning om, at filmen ville blive realiseret. Tilrettelægger Lars Graff Nielsen fra DR baserede sin dokumentar 'Et livsværk – Carl Th. Dreyers Jesusfilm' på disse materialer. Udsendelsen blev vist på tv 27. marts 1970 og efterfølgende modtog Filmmuseet efter aftale med fru Ebba Dreyer de 10 kasser.

Gunni Dreyer

1. september 1990 modtog Filmmuseet en mindre samling af primært private breve, fotografier m.m. fra boet efter Dreyers datter Gunni Dreyer. Materialet blev afleveret i en orange trækiste påmalet ”C T D”.

Nansensgade Antikvariat

I 1991 blev samlingen suppleret med 158 bøger fra Dreyers private bibliotek vedrørende 'Jesus af Nazaret' og 'Medea' projekterne, indkøbt antikvarisk til biblioteket ved hjælp af en donation fra Augustinusfonden. Antikvariatets katalog 'Carl Th. Dreyers Bibliotek' bestod af 397 numre, og disse bøger kom alle fra Dreyers lejlighed på Dalgas Boulevard 81, 1. th., som efter fru Ebba Dreyers død blev overtaget af datteren Gunni Dreyer, der døde i august 1990.

DFI

Særsamlingen omfatter endelig DFIs egen samling af bøger, tidsskriftartikler, udklip, billeder og plakater m.m. relateret til Dreyer og hans produktion.