5 tips til din grønne strategi

Der er fem vigtige overvejelser, man som Creative Europe-ansøger bør gøre sig, hvis man ønsker at reducere sin organisations og/eller sit projekts klima- og miljøpåvirkninger.

I delrapporten Good environmental practices guide for the Creative Europe Programme giver EU-Kommissionen 5 hurtige tips til, hvordan man bedst beskriver og udfører sin grønne strategi i forbindelse med ansøgningen til - og udførelsen af - et Creative Europe-projekt.