En fælles CO2-beregner for den audiovisuelle branche

EU Kommissionen har iværksat udviklingen af en fælles beregner til at vurdere CO2-effekten af audiovisuelle værker.

Efter et udbud i 2023 har EU Kommissionen indkøbt udviklingen af en beregner til vurdering af audiovisuelle værkers CO2-aftryk.

Udviklingen sker fra januar 2024 til december 2027 og styres af et konsortium bestående af Seriotec, KlimAktiv og green film-ekspert Philip Gassmann.

Formål

Projektet vil levere en fælles beregningsmetode og en brugervenlig webapplikation, som alle producenter i EU's 27 medlemsstater kan bruge til at beregne CO2-aftrykket af deres audiovisuelle produktioner.

Appen vil ikke konkurrere med, men supplere eksisterende og nye beregnere gennem bl.a. dataudveksling. Den kommer heller ikke til at erstatte nationale beregnere, hvor der kan være behov for dybere målinger. Appen vil være gratis tilgængelig for brugerne.

Værktøjet skal være særligt nyttigt for producenter af film og tv-serier, bæredygtighedskonsulenter/-ansvarlige på holdet, samt filmfonde, især for europæiske koproduktioner.

Fordele

  • Dataudveksling og sammenlignelighed: Skal lette problemfri dataudveksling og sammenlignelighed på tværs af medlemsstater og mellem eksisterende beregnere ved at identificere fælles minimumsparametre og CO2-udledningsfaktorer.
  • Let at tage i brug: Designet til både begyndere og avancerede brugere, så det er nemt at komme i gang med at måle CO2-aftryk for dem, der ikke har prøvet det før, samtidig med at det er kompatibelt med eksisterende calculators for erfarne brugere.
  • Brugercentreret tilgang: Værktøjet giver en brugervenlig grænseflade til at beregne, overvåge og i sidste ende reducere AV-produktioners CO2-aftryk.
  • Information til grundlag for politiske beslutninger: Tilbyder håndgribelig information til at forbedre den politiske beslutningstagning på europæisk plan og bidrager til den igangværende grønne indsats inden for den audiovisuelle sektor.

Læs hele nyheden på EU Kommissionens hjemmeside.