Logo - Creative Europe MEDIA

Programmet 2021-2027

Logoer: https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity/visual-identity-programming-period-2021-2027_en

Regelsæt kan findes nederst på siden Communicating and raising EU visibility.

Specifikt om Creative Europe MEDIA logo:

For film og tv-serier skal der i opening credits fremgå følgende funding statement: "Co-funded by the European Union" (hvis andre partnere eller fondes logoer optræder i opening credits, skal MEDIA-logoet også være der). I end credits skal MEDIA-logo + funding statement fremgå.

EACEA har lavet en kommunikationsguide og templates til at promovere EU-støttede projekter online.
Hent guiden her: "How to communicate your project"

Programmet 2014-2020

Logoer: https://wayback.archive-it.org/12090/20210122031221/https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity-and-logos-eacea/creative-europe-visual-identity-and-logos_en