Media Tech SPRINT 2023

Media Tech SPRINT er en én-dages workshop, hvor 4 virksomheder fra den europæiske audiovisuelle sektor har mulighed for at udvikle løsninger for deres forretningsudfordringer i et tværfagligt samarbejde med sparringspartnere. Der kan ansøges om deltagelse som virksomhed eller som sparringspartner.

Media Tech SPRINT 2023 foregår d. 5. juni i Forum des Images i Paris og workshoppen tilbyder to muligheder:

  1. Du kan deltage som "Challenge Owner", dvs. ejer af en virksomhed i den audiovisuelle sektor, som står overfor en konkret problemstilling og som er villige til at finde løsninger i samarbejde med nye, tværfaglige sparringspartnere, hvorved du får indsigt i løsningsmodeller fra andre områder i kultursektoren.

  2. Eller du kan deltage som "Co-Creator", dvs. sparringspartner i en resultatorienteret, tværfaglig session under vejledning af erfarne facilitatorer, hvorved du bidrager med dine erfaringer til løsning af konkrete problemstillinger.

Deadlines

Deadline for at ansøge som Challenge Owner: 5. maj 2023

Deadline for at ansøge som Co-Creator: 13. maj 2023

Alle deltagere får gratis adgang til events og visninger organiseret af Futur@Cinema d. 5.-6. juni og får gratis adgang til Media Tech Hub Conference d. 27.-28- september 2023 i Babelsberg (Tyskland).


Media Tech SPRINT 2023 organiseres af Futur@Cinema, Forum des Images, MediaTech Hub Conference og Creative Europe Deskene Berlin-Brandenburg og München i samarbejde med Creative Europe Deskene i Catalonien, Danmark, Estland, Frankrig, Italien, Kroatien, Sverige og Tjekkiet.