Tips til ansøgningen: Co-Development 2023

Årets ansøgningsfrist for Co-Development nærmer sig med hastige skridt, og for at hjælpe især førstegangsansøgere på vej, har vi samlet nogle tips til udfyldning af ansøgningsskemaet.

Den 26. april kl. 17:00 er der deadline på MEDIA-call'et European Co-Development 2023.

Ordningen kan yde udviklingsstøtte til europæiske film, serier eller XR-projekter (fiktion/animation/dokumentar). Se formatkravene i call document side 12-13.

Vigtige datoer

Deadline: 26. april 2023 kl. 17:00
EACEA anbefaler at man senest indsender ansøgningen 48 timer inden deadline, for at undgå tekniske problemer. Ansøgningen kan rettes og indsendes igen og igen indtil deadline - det er den senest indsendte version, der tæller.

Sidste frist for at kontakte MEDIA-desken første gang, hvis vi skal nå at læse ansøgningen igennem og give feedback: 19. april 2023.

Svar til ansøgere: oktober 2023

Underskrivning af Grant Agreement: december 2023

Krav til ansøger

Ansøger skal være et konsortium - Coordinator og Partner(e) - bestående af minimum 2 uafhængige europæiske produktionsselskaber, etableret i minimum 2 forskellige MEDIA-medlemslande. Selskaberne må ikke være Affiliated Entities (fx moder-datterselskaber eller søsterselskaber).

Coordinator skal kunne demonstrere 1 referenceprojekt produceret efter 1/1-2016, der har haft kommerciel premiere i mindst 3 andre lande end hjemlandet før ansøgningsfristen.

Coordinator eller (en af) Partner(ne) skal have majority of rights til projektet, der søges udviklingsstøtte til.

Coordinator må ikke søge Slate-støtte eller være Coordinator på en anden Co-Development-ansøgning inden for samme kalenderår (men de må gerne være Partner).

På ansøgningstidspunktet skal der foreligge en underskrevet Co-Development Agreement mellem de involverede selskaber, der tydeligt beskriver rollefordelingen i udviklingsperioden. Der er ikke krav til at aftalen skal gælde ind i produktionsfasen.

Varighed og produktionsstart

Udvikling af projektet kan vare op til 30 måneder fra ansøgningsdatoen, men der er mulighed for forlængelse.

Principal photography må tidligst starte 10 måneder fra ansøgningsdatoen.

Ansøgningens forskellige dele

Ansøgningen består af en Part A, Part B og en Part C samt en MEDIA Database.

Part A (knappen 'Edit forms') er den administrative del af ansøgningen. Her udfylder man generel information om ansøgningen (fx sprog og aktionsperiode samt budget), og her kan man også rette ansøgningens akronym og abstract (begge bliver offentliggjort, hvis man får støtte).

Part B er selve ansøgningsskemaet og alle obligatoriske bilag (se call document side 9). Skabelonerne downloades i FTOP'ens venstre menu og vi anbefaler at man med det samme gemmer ansøgningsskemaet (som er et rich text format) som almindeligt Word-dokument (.docx) på sin computer, da formateringen dermed bevares. Nedenfor kan du downloade en ansøgningsskabelon, hvor vi giver tips til, hvordan det skal udfyldes. Ansøgningsskemaet er det samme for alle MEDIA-calls og det må højest fylde 70 sider. Eventuelt overskydende sider bliver ikke taget i betragtning ved evalueringen. Øvrige bilag kan højest fylde 10 MB.

Part C (knappen 'Edit Part C') er en statistisk del, der udelukkende bruges til at indsamle data om ansøgerne (fx om der er tale om en SMV og om I har været i kontakt med en MEDIA Desk). Man bliver altså ikke bedømt ud fra informationen, der indtastes her - det er kun så EACEA kan lave statistik.

MEDIA Databasen (knappen 'Edit MEDIA DB') er det eneste sted, du kan registrere det projekt, du søger om støtte til. På udviklings-calls så som Co-Development, er det også her man opretter sine referenceprojekter. Når projektet er indtastet, genererer man en PDF, som så skal uploades som bilag til Part B.

NB! For førstegangsansøgere er FTOP-systemet ikke særligt intuitivt, så vi anbefaler på det varmeste at man ser EACEA's webinar om call'et (se link nederst), da de gennemgår ansøgningsproceduren trin for trin. Der er også en masse hjælp at hente i FTOP'ens online manual, FAQ og How To, og endelig kan man selvfølgelig kontakte os på MEDIA-desken (men vær i god tid!).

Award criteria

Ved udfyldning af ansøgningsskeamet er det virkelig vigtigt at man har gjort sig bekendt med award criteria, som de er beskrevet i call document (fra side 17). Det er her, projektet og ansøger bliver evalueret på kvalitet, relevans og innovation, og konkurrencen er ret hård, så det gælder om at score høje point.

Det handler om at kunne demonstrere og argumentere for, at man lever op til kriterierne, så ikke noget med postulater! Kom med konkrete eksempler, navne, benchmark-titler og detaljerede strategier, der overbeviser læserne om at I har helt styr på det og at I med jeres projekt bidrager med noget relevant til det europæiske publikum.

Tags: