Tips til din ansøgning: TV & Online 2023

Årets anden og sidste ansøgningsfrist for TV & Online Content nærmer sig, og for at hjælpe dig på vej, har vi samlet nogle tips til udfyldning af ansøgningsskemaet, så du kan tjekke at du er nogenlunde dækket ind.

Den 16. maj kl. 17:00 er der deadline på MEDIA-call'et TV & Online Content 2023.

Vigtige datoer

Deadline: 16. maj 2023 kl. 17:00 (EACEA anbefaler at man senest indsender ansøgningen 48 timer inden deadline, for at undgå tekniske problemer. Ansøgningen kan rettes og indsendes igen og igen indtil deadline - det er den senest indsendte version, der tæller)

Sidste frist for at kontakte MEDIA-desken første gang, hvis vi skal nå at læse ansøgningen igennem og give feedback: 8. maj 2023.

Svar til ansøgere: oktober 2023.

Underskrivning af Grant Agreement: november-december 2023.

Ordningen kan yde støtte til produktion af værker (fiktion/animation/dokumentar) beregnet til lineær eller non-lineær broadcasting.

Ansøgningerne skal demonstrere

  • stærkt samarbejde mellem aktører fra forskellige MEDIA-medlemslande, inkl. mellem broadcastere.
  • høj kreativ/kunstnerisk værdi og potentiale for at nå ud til det brede europæiske og internationale publikum.
  • innovative aspekter mht. indholdet og finansieringen, der viser en tydelig rød tråd til de tiltænkte distributionsstrategier.
Genre Minimum varighed (samlet)
Animation 24 minutter
Dokumentar 50 minutter
Fiktion 90 minutter

Krav til ansøger

Ansøger skal være et uafhængigt europæisk produktionsselskab.

Man kan enten ansøge som enkeltstående producent eller som et konsortium. Ved konsortieansøgning, skal koordinator være majority producer (have majority of rights til værket) eller være delegate producer (hvis rettighedsfordelingen er lige).

Værket skal produceres af en overvejende andel af filmprofessionelle med nationalitet eller bopæl i MEDIA-lande. Dette måles ud fra et pointsystem, som kan findes i call document side 12.

Finansiering

Minimum 40 % af finansieringen skal være på plads ved ansøgningstidspunktet. Hertil tæller egeninvest, co-producers invest eller tidligere MEDIA-støtte ikke.

Minimum 50 % af den samlede finansiering skal komme fra MEDIA-lande.

  Animation Dokumentar Fiktion
Max EU-grant € 500.000 € 300.000

budget <10M: € 500.000

budget 10M-20M: € 1M

budget >20M: € 2M

Produktionsstart og varighed

Principal photography må tidligst starte på ansøgningsdatoen.

Produktionen kan vare op til 24 måneder (36 måneder for serier på >2 episoder), men der er mulighed for forlængelse.

Produktionen må ikke slutte inden Grant Agreement er underskrevet (marts 2023).

Krav til broadcastere

På ansøgningstidspunktet skal der minimum være bekræftet 2 broadcastere fra 2 forskellige MEDIA-lande (dvs. som er juridisk etableret i landene).

Aftalerne skal dokumenteres med enten kontrakter eller bindende LOC'er, der angiver titel, licensperiode og beløb (se også call document side 13).

LOI'er og betingede LOC'er tæller ikke. Dvs. der må ikke stå fx "subject to final approval", "preliminary interest", "once produced" eller lignende (se mere om LOC'er på slide 16-20 i EACEA's PPT-præsentation, som der linkes til nederst).

Licensperioden skal være max

  • 7 år, hvis der er tale om pre-sale
  • 10 år, hvis de er co-producer (se call document side 13)

Der må ikke være tale om "mulighed for forlængelse", "indefinite rights, "X years exclusive + Y years non-exclusive" osv.

Ansøgningens forskellige dele

Ansøgningen består af en Part A, Part B og en Part C samt en MEDIA Database.

Part A (knappen 'Edit forms') er den administrative del af ansøgningen. Her udfylder man generel information om ansøgningen (fx sprog og aktionsperiode samt budget), og her kan man også rette ansøgningens akronym og abstract (begge bliver offentliggjort, hvis man får støtte).

Part B er selve ansøgningsskemaet og alle obligatoriske bilag (se call document side 9). Skabelonerne downloades i FTOP'ens venstre menu og vi anbefaler at man med det samme gemmer ansøgningsskemaet (som er et rich text format) som Word-dokument på sin computer, da formateringen dermed bevares. Nedenfor kan du downloade en ansøgningsskabelon, hvor vi giver tips til, hvordan det skal udfyldes. Ansøgningsskemaet er det samme for alle MEDIA-calls og det må højest fylde 70 sider. Eventuelt overskydende sider bliver ikke taget i betragtning ved evalueringen. Øvrige bilag kan højest fylde 10 MB.

Part C (knappen 'Edit Part C') er en statistisk del, der kun bruges til at indsamle data om ansøgerne (fx om der er tale om en SMV og om I har været i kontakt med en MEDIA Desk). Man bliver altså ikke bedømt ud fra informationen, der indtastes her - det er kun så EACEA kan lave statistik.

MEDIA Databasen (knappen 'Edit MEDIA DB') er det eneste sted, du kan registrere det projekt, du søger om støtte til. På udviklings-calls så som Slate, er det også her man opretter sine referenceprojekter. Når projektet er registreret, genererer man en PDF, som så skal uploades som bilag til Part B.

NB! For førstegangsansøgere er FTOP-systemet ikke særligt intuitivt, så vi anbefaler på det varmeste at man ser EACEA's webinar om call'et (se link nederst), da de gennemgår ansøgningsproceduren trin for trin. Der er også en masse hjælp at hente i FTOP'ens online manual, FAQ og How To, og endelig kan man selvfølgelig kontakte os på MEDIA-desken (men vær i god tid!). Ved tekniske problemer skal man kontakte Helpdesken direkte i FTOP'en under 'Support'.

Award criteria

Ved udfyldning af ansøgningsskeamet er det virkelig vigtigt at man har gjort sig bekendt med award criteria, som de er beskrevet i call document (fra side 17). Det er her, projektet og ansøger bliver evalueret på kvalitet, relevans og innovation, og konkurrencen er ret hård, så det gælder om at score høje point.

Det handler om at kunne demonstrere og argumentere for, at man lever op til kriterierne, så ikke noget med postulater! Kom med konkrete eksempler, navne, benchmark-titler og detaljerede strategier, der overbeviser læserne om at I har helt styr på det og at I med jeres projekt bidrager med noget relevant til det europæiske publikum.

Tags: