Selvangivelse om kønsfordeling i produktioner

Det har siden marts 2020 været et krav ved ansøgning om produktionsstøtte til såvel film som spil at indgive oplysninger om kønsfordelingen på hold og medvirkende på produktioner. 

Selvangivelsen er indført som led i Filminstituttets mangfoldighedsindsats i samarbejde med filmbranchens organisationer. Ideen er opstået blandt danske producenter, ud fra konkret erfaring med at opgørelsen tilfører øget bevidsthed om praksis. Modellen er udviklet i samarbejde med Producentforeningen.

Producenter skal indlevere navneoplysninger på nøglefunktioner ved ansøgning samt følgende oplysninger ved ansøgning om produktionsstøtte samt ved regnskabsaflæggelse:

Ved ansøgning om produktionsstøtte oplyses om: 

  • Kønsfordelingen - mand/kvinde/andet- på nøglefunktioner, øvrige funktioner samt for medvirkende (skuespillere eller stemmer) på de foreløbige holdlister. 

Ved regnskabsaflæggelse oplyses om: 

  • Kønsfordeling - mand/kvinde/andet- på nøglefunktioner, øvrige funktioner samt for medvirkende (skuespillere eller stemmer) på de endelige holdlister.
  • Lønfordeling på køn (%) på hold og medvirkende.
  • Kønsfordeling af ord fra ’final draft’ af manuskript.

Aflevering og opbevaring 

Proceduren er integreret i de formater og med samme frister som Filminstituttets i øvrigt stiller til rådighed for producenter ved ansøgning og aflevering af materiale.

Data noteres og afleveres i skabeloner, der findes til højre på denne side.

Hvor det er muligt markeres desuden køn på cast og crew ifm. digital ansøgningsprocedure.

Oplysningerne indgår ikke i Filminstituttets vurdering af produktionens støttetildeling.

Oplysningerne indgår som en del af DFI’s dataindsamling om kønsfordelingen i støttede projekter. De indleverede data opbevares jf. gældende lovgivning.