NORDDOK II - kompetence- og netværksopbygning

Støtte til kompetence- og netværksopbygning

Formålet er at støtte aktiviteter, der øger kompetencerne blandt personer, som arbejder professionelt med udvikling, produktion, distribution, lancering eller formidling af film på Færøerne eller i Grønland eller til aktiviteter, som er med til at opbygge netværk eller blivende brancheaktiviteter omkring de to landes filmmiljøer. 

Støtteformer

Støtten kan gives til: 

 • Uddannelse og efteruddannelse
 • Brancheaktiviteter og netværksopbygning

Det er en forudsætning for behandling af en ansøgning om støtte, at ansøgningen er modtaget af Filminstituttet, inden påbegyndelsen af aktiviteten. Ansøgninger indsendes og behandles løbende.

Hvilke aktiviteter kan støttes? 

Filmrelateret uddannelse eller efteruddannelse:

 • praktikophold på en professionel filmproduktion, hos et produktionsselskab eller andet filmrelateret selskab eller organisation, normalt med op til 20.000 dkk. pr. måned. Praktikopholdet skal normalt være af mindst 3 måneders varighed.
 • deltagelse i uddannelsesforløb, normalt med op til 50.000 DKK.
 • deltagelse på kurser, normalt med op til 20.000 DKK.

Uddannelse eller efteruddannelse kan være i forbindelse med både fiktion og dokumentar.

Netværksopbygning og brancheaktiviteter:

 • afholdelse af kurser, konferencer eller seminarer på Færøerne eller i Grønland, normalt med op til 75.000 DKK pr. aktivitet.
 • andre former for netværksaktiviteter, normalt med op til 50.000 DKK pr. aktivitet.
 • deltagelse på internationale filmfestivaler, finansieringsfora eller konferencer, normalt med op til 20.000 DKK pr. person. Som udgangspunkt skal der foreligge en invitation fra den pågældende festival, finansieringsfora eller konference.

Hvem kan ansøge?

Virksomheder, organisationer og foreninger i Grønland og på Færøerne samt personer, der enten har bopæl i Grønland og på Færøerne eller på anden måde har væsentlig signifikant tilknytning til / betydning for grønlandsk eller færøsk filmkunst eller filmkultur kan søge om støtte. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgninger om støtte modtages løbende og støtte indstilles af Styregruppen for NORDDOK II: 

 • Naja Brandt, AC fuldmægtig i Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Grønland 

 • Tina Í Dali Wagner, leder af Filmshusið, Færøerne
 • Claus Ladegaard, adm. direktør for Det Danske Filminstitut, Danmark

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgningsskema skal benyttes og medsendes ansøgningens bilag via mail. Mailadressen står i ansøgningsskemaet. Skemaet indeholder desuden væsentlige informationer og vejledende noter til ansøgningens obligatoriske bilag, som ansøger bør gøre sig bekendt med inden endelig udformning af ansøgning. Bilagsmateriale kan udformes på dansk eller engelsk. 

Ansøgningen skal normalt være Filminstituttet i hænde 14 dage inden påbegyndelsen af aktiviteten.

Yderligere information, herunder støttegrundlag, støttevilkår og ansøgningsskema– se højre spalte. 
 

Ansøgninger

Behandles løbende

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores mailingliste, og hold dig ajour om Norddok II.

Kontakt

Ditte Drehn
Projektkoordinator, Dokumentar
Tlf. +45 3374 3537
ditted@dfi.dk