I-Media-Cities

I-Media-Cities er et samarbejde mellem 9 europæiske filmarkiver, 5 forskningsinstitutioner, 2 teknologiske partnere og en specialist i digitale forretningsmodeler. Projektets mål er at facilitere et onlinemiljø der vil give adgang til digitaliserede film om 9 europæiske byer (Athen, Bruxelles, Bologna, Barcelona, Frankfurt, København, Stockholm, Torino og Wien.

De deltagende arkivers samlinger er en skattekiste af film, foto og arkivalier (fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1980’erne). Dette indhold viser os byerne fra flere sider, inklusive de fysiske forandringer og sociale dynamikker. Materialet er derfor ikke kun af stor værdi for forskere, men også for innovatører og borgere som kan bruge dette materiale til en vifte af forskellige kreative formål.

Involveringen af forskningsinstitutioner i dette projekt åbner op for en ny forsknings tilgang i brugen af de audiovisuelle kilder. Disse nye tilgange vil give forskerne adgang til det audiovisuelle materiale fra forskellige arkiver, samt tillade mulighed for at tilføje information til indhold selv, helt ned til specifikke dele af filmene.

Ved projektets afslutning vil en flersproget platform for digitalt indhold være etableret, og give adgang til et voksende fællesskab af forskere og innovatører over hele Europa. På den måde vil I-Media-Cities være med til at flytte grænserne for hvad vi kan lære om byer, europæisk historie og identitet gennem AV-materiale.

Besøg projektets hjemmeside for mere information (på engelsk) eller følg I-Media-Cities på Facebook

Har du spørgsmål om I-Media-Cities eller vil du være med til bruger test? Kontakt os på i-media-cities@cinematek.be

Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings og innovations program under tilskudsaftale N° 693559.

 

Kontakt

Thomas Christensen
Museumsinspektør
Tlf. +45 3374 3576
thomasc@dfi.dk