Præ-cinema materiale

Laterna magica-samlingen

Billed- & Plakatarkivet har en stor laterna magica-samling som rummer 592 lanterna magica-plader med diverse eventyr, omkring 100 mekaniske laterna magica med vippesystem, tandhjulssystem og skydesystem samt 448 glasdias, både s/h og kolorerede.

Dele af samlingen har tidligere været udstillet på Christianshavn, da det Det Danske Filmmuseum havde til huse i Store Søndervoldstræde.

Stereofotografi-samlingen

Samlingen består af 467 stereooptagelser. Stereofotografi blev som laterna magica-billederne brugt af den brede befolkning som underholdningskilde, samt af videnskaben med dokumentation som formål.

Det er meget almindeligt at finde motiver fra byer rundt omkring i verden og Billed- og Plakatarkivets samling indeholder mange motiver fra seværdigheder i Europa.

Samlingen består hovedsageligt af sort/hvid gelatine-fotografiske print opklæbet på kraftige kartonkort med påtrykt forklarende titel og tekst, samt af lysbilleder på glasplader. Derudover indeholder samlingen også en mindre samling af gennemlysnings-stereofotografier bestående af håndkolorerede albuminfotografier monteret med bemalede baggrunde, som f.eks. tilfører skygger eller tændte lamper til motivet, når dette holdes op foran lyskilden.

Bevaring af præ-cinema materialet

Laterna magica og stereofotografi-samlingerne er registreret og renset af Billed- og Plakatarkivets papirkonservator. Herefter er de pakket i syrefri silkepapir og lagt i æsker. Mindre del af samlingen er desuden restaureret alt efter skadestype og behov.