enda

Træk fra dansk Landbrug

Danmark, 1938

28 min.DK/Dokumentarfilm

Dansk landbrug er og har til alle tider været Danmarks største erhverv. Forårsarbejdet begynder med, at jorden gødes. Så lægges der forspirede kartofler. Sommeren igennem skal afgrøderne passes. Der hyppes kartofler, hø og roer køres ind. Kvæget går ude og lever af græs og kløver, men skal have tilskudsfoder i form af oliekager. Køerne håndmalkes på marken. Mælken hældes på junger og køres til andelsmejeriet. Produktionen af god bacon hænger sammen med de bedste fodermidler. Også fjerkræ er en stor eksportvare. Fabrikation af plove. Fabrikation af superfosfat på havnen i Kalundborg. Fabrikation af gødningsspredere og radrensere. Ca. halvdelen af Danmarks agerjord anvendes til kornproduktion. Der avles årligt ca. 11 mio. hektokilo kartofler. Den årlige dyrkning af sukkerroer bliver til 235 mio. kg sukker, som produceres på landets ni sukkerfabrikker. Den samlede danske eksport af landbrugsvarer i 1937 beløber sig til 1093 mio. kroner. Det samlede eksportoverskud er på 848 mio. kroner.
Grundoplysninger Credits Festivaler og priser
Original titel Træk fra dansk Landbrug
Dansk titel Træk fra dansk Landbrug
International titel Danish agriculture in 1937
Emneord Landbrug, Pløjning, Roedyrkning, Høbjergning, Kvægavl, Malkning, Mejerier, Andelsbevægelsen, Smørproduktion, Svineavl, Fjerkræavl, Kunstgødning, Landbrugsredskaber, Kornavl, Kartoffelavl, Landbrugseksport, 1930-1939
Produktionsland Danmark
Produktionsselskab Minerva Film
Internationalt salg
Comment Der indgår mange af Poul Eibyes optagelser til PHs Danmarksfilm i denne film.
Download PDF

Selskaber

Produktionsselskab Minerva Film

Download PDF
Det Danske Filminstitut registrerer international festivaldeltagelse og priser til danske film, dog primært de titler, som Filminstituttet varetager i sin festivaldistribution, og primært i forbindelse med de festivaler, som Filminstituttet har prioriteret at samarbejde med. Registreringen af festivaldeltagelse og priser til danske film, der ikke er i festivaldistribution, foretages kun for "launch"-festivaler ifølge Filminstituttets prioriterede festivalliste. Se listen over prioriterede festivaler.
Download PDF