enda
Person

Gunnar Sommerfeldt

(1890 – 1947)

Skuespiller, instruktør. Født 4/9 1890, død 30/8 1947 - 56 år gammel.

Debuterede som filmskuespiller ved Nordisk Film i 1914 og blev i de følgende år én af selskabets førende mandlige skuespillere. Samtlige de spillefilm, han medvirkede i og instruerede, er indspillet dér. Sommerfeldt blev især kendt for den stort anlagte filmatisering af romanen "Borgslægtens Historie", som blev optaget på Island og udsendt i to dele. Den blev sammen med 'Lykkens Galoscher' - begge optaget i 1919 - hans sidste spillefilm.

Han havde på et tidspunkt i midten af 1920'erne en delt biografbevilling til Arena, som blev frataget ham grundet økonomiske omstændigheder. I løbet af 1920'erne optog han flere dokumentarfilm, bl.a. "Det hellige Land" og "Etna i Udbrud". Levede derefter en omskiftelig tilværelse og var i lange perioder i udlandet. Døde i arresthuset i 1947 efter at være blevet anholdt for hotelbedrageri.

Filmografi
Titel År Funktion Kategori
Etna i Udbrud 1928 Instruktion, Foto DK/Dokumentarfilm
Filmen fra det hellige Land 1924 Instruktion, Foto, Klip DK/Dokumentarfilm
Markens grøde 1921 Instruktion, Lensmand Geisler, Manus U/Spillefilm
Lykkens Galoscher 1921 Instruktion, Kandidat Frimod, Manus DK/Spillefilm
Borgslægtens Historie 1920 Instruktion, Ketill Örlygsson DK/Spillefilm
Gillekop 1919 Jacob Pors, digter DK/Spillefilm
Sicilianerrøverens Bryllup 1919 Tonio, ingeniør DK/Spillefilm
Rytterstatuen 1919 Baron von Nobel, billedhugger DK/Spillefilm
En Lykkeper 1918 Instruktion, Manus DK/Spillefilm
Præstens Datter 1918 Viggo Almer, skuespiller DK/Spillefilm
Mellem de yderste Skær 1917 Manus, Peder Uffe DK/Spillefilm
Ansigtet lyver I 1917 Dr. Arlington, kriminalist DK/Spillefilm
Ansigtet lyver II 1917 Dr. Arlington, kriminalist DK/Spillefilm
Fiskerlejets Datter 1917 Poul Gerner, ung kunstmaler DK/Spillefilm
Kriminalgaaden i Kingosgade 1917 Oliver Swift, kriminalist DK/Spillefilm
Kvinden med de smukke Øjne 1917 André, grevindens søn DK/Spillefilm
Kærligheds-Væddemaalet 1917 Erik Valeur, premierløjtnant DK/Spillefilm
Hotel Paradis 1917 Von Krakow og dennes voksne søn Cyril DK/Spillefilm
Den ny Kokkepige 1917 Medvirkende DK/Kort fiktion
Synd skal sones 1917 Carlos, Philips ven, ingeniør DK/Spillefilm
Dommerens Hustru 1916 Hans von Fürst, dommer DK/Spillefilm
Lykkedrømme 1916 Norbert DK/Spillefilm
For hendes Skyld 1916 Franck, James' ven DK/Spillefilm
Grevinde Clara 1916 Grev Albert, Claras mand og Charles Rose DK/Spillefilm
Den største Kærlighed 1916 John, Marys søn DK/Spillefilm
Kærlighedslængsel 1916 Grev Heinrich von Borgh DK/Spillefilm
Spejlets Spaadom 1916 Baron Edwards DK/Spillefilm
Pro Patria 1916 Løjtn. Alexis von Kirkhowen DK/Spillefilm
Lotteriseddel No. 22162 1916 Belling, detektiv DK/Spillefilm
Fyrstindens Skæbne 1916 Alf Hardy, maler DK/Spillefilm
Gaardsangersken 1916 Büchner, pianist DK/Kort fiktion
Paa Syndens Tærskel 1915 Kunstmaler Hjarl DK/Spillefilm
Kvinden, han mødte 1915 Zambo DK/Spillefilm
Den Vanærede 1915 Frantz, Max' brodersøn DK/Spillefilm
Kærlighed og Mobilisering 1915 Hansen, Julies forlovede DK/Kort fiktion
Nattens Gaade 1915 Medvirkende DK/Spillefilm
De kære Nevøer 1914 Jack Lister, digter, Carsons nevø DK/Spillefilm