enda
Person

Hjalmar Davidsen

(1879 – 1958)

Instruktør, biografdirektør. Født 2/2 1879, død 7/2 1958 - 79 år gammel.


Som ældste søn af en velhavende forretningsmand og med udsigt til at overtage familie-virksomheden fik Hjalmar Davidsen en handelsuddannelse og blev omkring 1901 sendt til Spanien for at lære noget om klipfiskeeksport. Her erhvervede han sig endvidere de sprogkundskaber, der siden gav ham titel af kgl. translatør i spansk. Men under sit udlandsophold, som også indbefattede Paris, blev hans interessere for film vakt, og i 1908 overtog han biografen Kosmorama i Østergade, som Constantin Philipsen havde drevet. I 1910 producerede han Asta Nielsens debutfilm "Afgrunden", som udover at få stor kunstnerisk gennemslagskraft også blev en kommerciel succes. Om sit engagement i filmen udtaler han i et interview i forbindelse med sin 75-års fødselsdag: "En dag kom han [Urban Gad] til mig og spurgte, om vi skulle lave en film med hende [Asta Nielsen]. Han havde skrevet manuskriptet, "Gøglerblod". Vi enedes om, at jeg, der havde lidt mere filmisk erfaring, skulle omarbejde det .. (..) Men efter prøvekørslen i Kosmorama blev vi hjertelig skuffet. (..) Men skønt Urban Gad fralagde sig ethvert ansvar, fordi jeg havde lavet om paa manuskriptet, gav jeg ikke op. Jeg klippede filmen fuldstændig om, så scenerne kom til at ligge anderledes, og ved premieren viste det sig, at man fik et helt andet indtryk af filmen" (Pol., 31/1 1954).

Hvordan arbejdsdelingen på "Afgrunden" har været, er nok svært at få præcist rede på, men i hvert fald fik Hjalmar Davidsen lyst til at prøve kræfter med instruktør-jobbet. Fra 1913-17 var han, ved siden af sin biografvirksomhed, engageret på Nordisk Film, hvor han iscenesatte omkring 50 film. Det var solide håndværksmæssige produktioner, og "Pjerrot" fra 1917, med Gunnar Tolnæs i hovedrollen, bør endda fremhæves som én af periodens mere vellykkede film. Instruktørkarrieren afsluttedes i 1920 med "Skomakarprinsen" på Palladium, mens selskabet endnu var på svenske hænder.

Da Kosmorama blev for lille, flyttede han i 1922 sin bevilling til "Det lille Teater (som var noget større) og opførte i 1924 Alexandrateatret i Nygade (senere Nygade-teatret). I 1942 flyttede han biografen til Nørregade.

I en årrække var Hjalmar Davidsen formand for Biografteaterejerne, både for den københavnske forening og i Fællesrepræsentationen for Danmarks Biografteatre.

Filmografi
Titel År Funktion Kategori
Skomagerprinsen 1920 Instruktion U/Spillefilm
Hans store Chance 1919 Instruktion DK/Spillefilm
Stakkels Karin 1919 Instruktion DK/Spillefilm
Blomsterpigens Hævn 1918 Instruktion DK/Spillefilm
Hans Kæreste 1918 Instruktion DK/Spillefilm
Den lille Danserinde 1918 Instruktion DK/Spillefilm
Ansigtet i Floden 1918 Instruktion DK/Spillefilm
Solen, der dræbte 1918 Instruktion DK/Spillefilm
Handelen med Menneskeliv 1917 Instruktion DK/Spillefilm
Pengenes Magt 1917 Instruktion DK/Spillefilm
Fiskerlejets Datter 1917 Instruktion DK/Spillefilm
Et Barnehjerte 1917 Instruktion DK/Spillefilm
Kampen om Kvinden 1917 Instruktion DK/Spillefilm
Amors Hjælpetropper 1917 Instruktion DK/Spillefilm
Kriminalgaaden i Kingosgade 1917 Instruktion DK/Spillefilm
Studenterkammeraterne 1917 Instruktion DK/Spillefilm
Tropernes Datter 1917 Instruktion DK/Spillefilm
Pjerrot 1917 Instruktion DK/Spillefilm
Naar Hjerterne kalder 1916 Instruktion DK/Spillefilm
Spejlets Spaadom 1916 Instruktion DK/Spillefilm
Prinsessens Hjerte 1916 Instruktion DK/Spillefilm
Lykkedrømme 1916 Instruktion DK/Spillefilm
Vaadeskudet 1916 Instruktion DK/Spillefilm
En Søns Kærlighed 1916 Instruktion DK/Spillefilm
Viljeløs Kærlighed 1916 Instruktion DK/Spillefilm
Grevinde Clara 1916 Instruktion DK/Spillefilm
En Kærlighedsprøve 1916 Instruktion DK/Spillefilm
Filmens Datter 1916 Instruktion DK/Spillefilm
I Stjernerne staar det skrevet 1915 Instruktion DK/Spillefilm
Manegens Børn 1915 Instruktion DK/Spillefilm
Godsforvalteren 1915 Instruktion DK/Spillefilm
Nattens Gaade 1915 Instruktion DK/Spillefilm
Den Vanærede 1915 Instruktion DK/Spillefilm
Kvinden, han mødte 1915 Instruktion DK/Spillefilm
Kampen om Barnet 1915 Instruktion DK/Spillefilm
Det evige Had 1915 Instruktion DK/Spillefilm
Drankersken 1915 Instruktion DK/Spillefilm
Detektivens Barnepige 1914 Instruktion DK/Spillefilm
Expressens Mysterium 1914 Instruktion DK/Spillefilm
En stærkere Magt 1914 Instruktion DK/Spillefilm
Fra Mørke til Lys 1914 Instruktion DK/Spillefilm
Fangens Søn 1914 Instruktion DK/Spillefilm
Guldkalven 1914 Instruktion DK/Spillefilm
Lykken svunden og genvunden 1914 Instruktion DK/Spillefilm
Skandalen paa Sørupgaard 1913 Instruktion DK/Spillefilm
Giftslangen 1913 Instruktion DK/Spillefilm
Chatollets Hemmelighed 1913 Instruktion DK/Spillefilm
Den farlige Leg 1911 Producent DK/Spillefilm
Afgrunden 1910 Producent DK/Spillefilm