enda
Person

Paula Ruff

Filmografi
Titel År Funktion Kategori
Ungkarl og Ægtemand 1915 Medvirkende DK/Kort fiktion
I Stjernerne staar det skrevet 1915 Medvirkende DK/Spillefilm
Snustobaksdaasen 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Karnevalsdjævelen 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Hammerslaget 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Helvedesmaskinen 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Jens Daglykke 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Den skønne Ubekendte 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Stop Tyven 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
En Udskejelse 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Expressens Mysterium 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
En nydelig Ægtemand 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Hægt mig i Ryggen 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Opiumsdrømmen 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Ægteskab og Pigesjov 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Søvngængersken 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Den fjerde Dame 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Lykken svunden og genvunden 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Grev Zarkas Bande 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
De kære Nevøer 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Millionærdrengen 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Under Skæbnens Hjul 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Min Ven Levy 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Den hvide Dame 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
De Nygifte 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Nellys Forlovelse 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Ægteskabets tornefulde Vej 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Prins for en Dag 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Den tapre Jacob 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Styrmandens sidste Fart 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Skandalen paa Sørupgaard 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Dramaet i den gamle Mølle 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Frk. Studenten 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Livets Blændværk 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Den gamle Majors Ungdomskærlighed 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Giftslangen 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Troskabsvædsken 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Privatdetektivens Offer 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Chatollets Hemmelighed 1913 Medvirkende DK/Spillefilm